2д анализа тела

TEMPLO је прилагођен многим хардверским решењима и помоћу њега се могу вршити различите анализе кретања и држања тела постуре. Постуралне анализе представљају посебан модул TEMPLO софтвера међу којима спадају и најсавременије 2Д анализе постуралног статуса.

Немачка фирма CONTEMPLAS је развила софтвер TEMPLO, који пружа широк избор могућности за многе специфичне потребе.

TEMPLO је прилагођен многим хардверским решењима и помоћу њега се могу вршити различите анализе кретања и држања тела постуре. Постуралне анализе представљају посебан модул TEMPLO софтвера међу којима спадају и најсавременије 2Д анализе постуралног статуса.

ТЕМПЛО 2Д АНАЛИЗЕ ТЕЛА СУ СПОРТСКЕ АНАЛИЗЕ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ЈЕДАН ОД НАЈСАВРЕМЕНИЈИХ НАЧИНА ОДРЕЂИВАЊА ДРЖАЊА ТЕЛА У СТАЈАЊУ И КРЕТАЊА, ПОМОЋУ ДВЕ ИЛИ ПОМОЋУ ЈЕДНЕ КАМЕРЕ КОЈЕ СНИМАЈУ ТЕЛО.

2Д анализе су анализе у којима се користе ретрорефлективне маркирне лоптице уз које прецизно можемо мерити тело у сва три положаја: са леђа, са бочне стране и спреда. Могућност снимања тела у три положаја нам даје комплетан увид у нарушен постурални статус, односно пружа информације о лошем држању тела.

Коначан извештај спортског мерења и анализа је представљен кроз визуелизацију и анимацију држања тела. Гледајући тело са леђа и спреда, 2Д анализе нам дају податке о насталом сколиотичном лошем држању, кроз визуелни приказ положаја главе и разлике у нивоу рамена, лопатица, троуглова стаса, карлице и осa ногу.

Гледајући тело са бочне стране, 2Д анализе нам дају податке о насталом кифо-лордотичном лошем држању, кроз визуелни приказ положаја главе, изражених кривина кичменог стуба (вратне, грудне и слабинске), положаја рамена, карлице и ногу. У коначном извештају сви резултати су представљени и табеларно, тако да се може вршити и детаљно поређење свих анализа.