3д анализа тела

3Д анализе су анализе за процену постуралног статуса и анализе позиције кичменог стуба које подразумевају три камере помоћу којих се постура тела синхронизовано снима и анализира у три песрпективе. У 3Д анализама користимо ретрорефлективне маркирне лоптице које дају могућност најпрецизнијег мерења постуралног статуса и анализе кичменог стуба.

ТЕМПЛО 3Д Анализе су спортске анализе и мерења које представљају најсавременији начин утврђивања постуралног статуса.

Тачно меримо телесне односе у све три равни на прецизан и једноставан начин.

3Д анализе су анализе за процену постуралног статуса и анализе позиције кичменог стуба које подразумевају три камере помоћу којих се постура тела синхронизовано снима и анализира у три песрпективе.

У 3Д анализама користимо ретрорефлективне маркирне лоптице које дају могућност најпрецизнијег мерења постуралног статуса и анализе кичменог стуба. 3Д анализама прецизно меримо лоше држање тела, асиметрично стајање, повећане ротације у раменима и куковима, осе ногу и ротације ногу, положај кичменог стуба као и држање тела гледано са стране. Аутоматским, маркирањем антропометријских фиксних тачака на снимку софтвер мери и даје прецизне мере држање тела и ротације и дислокације кичменог стуба.

У појединим анализама можемо поредити два снимка или користити функције преклапања слика. Поред тога могу се користити графички додаци, разни алати као што су линије, углови, мере растојања предвиђених тачака и зумирања који нам помажу да значајно повећамо прецизност, издвојимо одређене делове тела и на најбољи могући начин анализирамо постурурални статус и анализу положаја кичменог стуба.

Коначна визуализација мерења дата је у виду анимација које илуструју држање тела. Поред тога све вредности мерења и слике доступне су у виду извештаја које је могуће на разне начине представити члановима и клијентима спортског клуба.