Антропометрија

То је метода мерења човековог тела, односно појединих делова тела, којом бројчано одређујемо морфолошке особине и стичемо објективну слику стања раста деце или конституционалног типа када говоримо о одраслима, а оно што је веома важно утврђујемо и Нутритивни статус или стање ухрањености.

Антропометрија (соматометрија) је изузетно важна у спортској дијагностици и незаобилазан елемент мерења у свакој спортској лабараторији.

То је метода мерења човековог тела, односно појединих делова тела, којом бројчано одређујемо морфолошке особине и стичемо објективну слику стања раста деце или конституционалног типа када говоримо о одраслима, а оно што је веома важно утврђујемо и Нутритивни статус или стање ухрањености.

У нашој Спортској Лабараторији и Центру за Спортско Усмеравање располажемо са веома прецизном опремом за антропометријска мерења и мерења телесног састава која нам даје могућност да доносимо непогрешиве закључке.

Мерења тела у антропометрији подразумева утврђивање димензија, пропорција, а на основу којих се закључује о телесном саставу.

Неопходно је познавање телесних димензија како би смо утврдили Нутритивни статус, давали закључке о моторичком простору, говорили о покретљивости вежбача, узроцима настанка лоших држања и начинима како је проблем мишићних слабости и мишићних дисбаланса могуће решити. За спортисте је пре свега значајно како би на најбољи начин креирали програм који превенира спортске повреде, а несумљиво побољшава спортске перформансе.

Антропометријска мерења која вршимо у Спортској лабараторији су:

  • висина тела,
  • телесна маса,
  • дебљина кожних набора,
  • телесни обими,
  • дијаметри зглобова.