Спортска лабараторија

Contemplas

Contemplas

Ми смо високо - професионална установа у области спорта и здравља која се бави креирањем и опремањем спортских лабараторија и лабараторија за израду сензо - моторичких уложака за обућу.

TEMPLO Анализа Трчања

TEMPLO Анализа Трчања

Анализа трчања представља процес коришћења видео система и најсавременијег софтвера помоћу кога се открива техника и механика трчања, и пружају повратне информације за побољшање кретања.

Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
TEMPLO Клинична Анализа Кретања

TEMPLO Клинична Анализа Кретања

Клинаичка анализа кретања је коришћење разних типова анализа заједно специфичним протоколом који анализира абнормалности и процењује проблеме у кретању пацијената.

Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
TEMPLO 2Д Постуралне Анализе

TEMPLO 2Д Постуралне Анализе

Применом једне камере, 2Д статичку калибрацију и специфичне протоколе физијатри, киропрактичари, биомеханичари и спортски радници су у могуђности да пацијентима анализирају постурални статус.

Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
TEMPLO 3Д Постуралне Анализе

TEMPLO 3Д Постуралне Анализе

3Д постуралне анализе подразумевају коришћење калибрисаног простора са 3 камере како би добили тродимензионални приказ постуре пацијента.

Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
TEMPLO Ергономске Анализе

TEMPLO Ергономске Анализе

Ергономска анализа је процена положаја тела испитаника у његовом радном простору како би се утврдило да ли ће осетити проблеме након дуготрајног периода седења.

Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
TEMPLO Функционална Анализа

TEMPLO Функционална Анализа

Функционална процена покрива случајеве од општих преко геријатриских до спортских тема са основним циљем превенције од повреда и повратак спортским активностима.

Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
TEMPLO Бициклистичке Анализе

TEMPLO Бициклистичке Анализе

Праћењем маркираних тачака и мерењем углова специфични детаљи положаја тела бициклисте могу да се унапреде као и на самом бициклу.

Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
TEMPLO Спортске Анализе

TEMPLO Спортске Анализе

Кроз коришћење више синхронизованих слика и алата анализе, тренери и спортисти су у могућности да открију критичне слабости форме кретања и коригују технику на време како би превентивно деловали на очување здравља спортисте.

Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
TEMPLO Анализа Скока

TEMPLO Анализа Скока

Анализе скокова подразумевају коришћење уређаја за мерење силе и анализирање елемената код различитих типова скокова.

Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
TEMPLO Голф Анализа

TEMPLO Голф Анализа

Голф анализа подразумева процес снимање технике замаха помоћу брзих камера како би се побољшала механика замаха и позиција тела голфера.

Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
TEMPLO Спринт Старт Анализа

TEMPLO Спринт Старт Анализа

Спринт Старт анализа представља циљано коришћење савременог софтвера и две платформ силе које су уградјене у стартном блоку за брзу анализу старта у спринтерским дисциплинама.

Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
Posted by marekoneli in Спортска лабараторија
Пројектовање

Пројектовање

Пројектовање лабараторије у складу са вашим простором је наш посао.

Можете бити абсолутно безбрижни у том смислу. Сама опрема и систем биомеханичке лабараторије не захтева велики простор. Од ваших потреба и система мерења и процедура које желите да споводите зависиће и просторне потребе.

Приликом саме приче о вашим намерама са спортском лабараторијом (постуралним анализама, анализама покрета и кретања, биомеханичким анализама спортске технике…) потребним хардвердским и софтверским решењима бивате упознати са потребама везаним за простор у који је могуће уградити систем. Наша знања и искуство су вам абсолутно на располагању обзиром да смо свесни чињенице да вам је неопходно креирати лабараторијски простор.

Contemplas систем је могуће да буде и покретна лабараторија.

Самим тим није неопходно да имате простор који је нужно резервисан да буде лабараторија.

Како би били упознати са свим могућностима Contemplas система будите слободни да нас контактиреате и разрешите све ваше дилеме.

Posted by marekoneli in Спортска лабараторија
Сервис

Сервис

Набавком опреме и софтвера у ваш простор инсталирамо и постављамо комплетну опрему.

Вршимо све припреме и сетовања, упознајемо вас са опремом и њеним коришћењем.

Куповином Contemplas система и опремањем ваше лабораторије добијате гаранцију од две године на све хардвердске компоненте и годину дана на софтвер. Међутим истеком гарантног рока ми вам и даље стојимо на располагању за све евентуалне проблеме и ваше потребе. Саветујемо вам да сваке године радите обнављање лиценце софтвера како би имали права на подршку у сваком моменту. Поред права на подршку обнављањем лиценце добијате најновија софтверска решења и сва побољшања и унапређења која вам олакшавају и унапређују свакодневни рад.

Из искуства нам је познато да сви корисници Contemplas система могу бити абсолутно сигурни да ће им лабараторија радити беспрекорно када се све подеси за шта је потребно од два до пет дана у зависности од сложености самог система анализе и мерења.

Сваки проблем у току преподнева је могуће моментално решавти приступом вашем рачунару на који је ТЕМПЛО софтвер инсталиран. Углавном је реч о софтверским подешавањима. Ретко ће се дешавати да нека хардвердска компонента има квар. А уколико до тога и дође, а у гарантном року је реч, добићете потпуно нов уређај.

Механичка оштећења не подразумевају права на гаранцију!

Posted by marekoneli in Спортска лабараторија
Едукација

Едукација

Научићемо вас да користите Contemplas систем постуралне анализе, анализе покрета и кретања и свега оног што чини вашу спортску лабараторију.

За све што желите и намеравате да радите за све добијате сва потребна сазнања.

На располагању вам је сво наше искуство и знање на том пољу. Самим тим што сте заинтересовани за Contemplas систем подразумева да сте професор физичког васпитања, да се бавите биомеханичким анализама и процедурама, можда сте физиотерапеут, ортопед, физијатар, лекар спорске медицине тако да владате неопходни знањимаи да вам самим тим коришћење ТЕМПЛО софтвера неће бити никакав проблем.

Ми ћемо вас научити како се користи ТЕМПЛО софтвер и сви модули које купите.

Како се ради калибрација и у лабараторијским и теренским условима, како се ради маркација, припрема извештаја и интерпретација резултата.

Posted by marekoneli in Спортска лабараторија