Покретљивост

Моторички тест

Моторички тест

Моторичка тестирања можемо слободно рећи да представљају најзначајнији аспект спортске дијагностике и неопходан саджај сваке спортске лабараторије.

Тестирањима моторичких способности пратимо њихов развој код деце, откривамо таленте, креирамо спортски картон нашег спортског члана, креирамо програме вежбања спортисте или рекративца.

За спортске програме које реализује Покрет за здравију децу “ПОКРЕТ ЗА ОКРЕТ” одређујемо деци припадност одређеној групи и подгрупи у основном програму, саветујемо које спортске програме и активности да прате.

Поред моторичких тестова, саставни део нашег рада је редовно праћење телесног раста и развоја путем постуралних анализа и идентификацији евентуалних деформитета.

Редовно тестирање омогућава праћење развоја оних моторичких способности које су неопходне за правилан и здрав развој, односно за планирање најбољег начина за бављење спортом и рекреацијом.

Такође, редовно тестирање моторичких способности омогућава правовремено уочавање евентуалних неуравнотежености у моторичком развоју, чиме се олакшава рад на корекцији као и континуирано праћење динамике напретка.

У дугогодишњој пракси мултидисциплинарним приступом омогућавамо перспективним и врхунским спортистима, рекреативцима и општој популацији, да кроз утврђивање нивоа моторичких и функционалних способности, морфолошких и психолошких карактеристика контролишу своје здравље и стање своје припремљености, побољшају спортске перформансе и свој спортски резултат.

Утврђивање спортске припремљености, процене и евалуације моторичких способности, тестирање моторичких способности представља неизбежну спрегу здравља и програмираног, правилног физичког вежбања.

Моторичка тестирања обухватају процену:

  • гипкости одређених мишића и мишићних групa
  • снаге одређених мишића и мишићних група
  • агилности
  • брзине
  • издржљивости
  • равнотеже
  • координације
Posted by marekoneli in Покретљивост, Спортска мерења
Покретљивост зглобова

Покретљивост зглобова

Никада није касно почети са вежбама за повећање покретљивости, флексибилности вашег тела, а бенефиције су заиста велике.

Повећање отпорности организма на повреде, смањење бола у зглобовима, одржавање или повећање амплитуде покрета у зглобовима итд.

Гипкост, флексибилност је способност лаког извођења покрета са великом амплитудом. Она зависи од покретљивости у зглобовима, еластичности мишића, тетива и свих стабилизатора зглоба. Покретљивост у зглобу је највише одређена анатомски (конфигурацијом зглоба, дужином стабилизатора и негативним притиском у зглобу).

 

Мерење обима покрета у зглобу од великог је значаја због објективизације покретљивости самог зглоба, утврђивање мишићних дисбаланса и разлога због кога је дошло до смањене покретљивости.

Под обимом покрета у поједином зглобу подразумева се слободна покретљивост делова екстремитета који учествују у формирању зглоба.

Еластичност је најмања у јутарњим часовима и један од најважнијих елемената за развој гипкости, је јутарње разгибавање. Виша спољна температура и вежбе загревања, позитивно утичу на развој гипкости.

 

Жене поседује природно већу флексибилност од мушкараца због слабијег мишићног тонуса, веће количине масног ткива, мекших и еластичнијих зглобних веза и због игара из детињства које у себи садрже динамичке покрете велике амплитуде.

 

Разгибаност тела је изузетно важна компонента здравог живота која се често занемарује.

Упркос распрострањеном убеђењу да је битна само играчима/плесачима, гимнастичарима или људима који се баве борилачким вештинама, гипкост тела је незаобилазни део живота, без обзира на старост, пол, циљеве или искуство вежбача.

Доказано је да лоша разгибаност доњег појаса леђа и задње ложе може изазвати бол у леђима.

Зато се у свету све више обраћа пажња овом питању, поготову код деце школског узраста, управо зато што у каснијем добу живота може изазвати проблеме са леђима.

Posted by marekoneli in Покретљивост, Спортска мерења