TEMPLO Анализа

TEMPLO Анализа Трчања

TEMPLO Анализа Трчања

Шта је то Темпло Анализа Трчања?

Анализа трчања представља процес коришћења видео система и најсавременијег софтвера помоћу кога се открива техника и механика трчања, и пружају повратне информације за побољшање кретања. Анализе трчања се такође користе у рехабилитацији тркачких повреда, јер омогућава прикупљање биомеханичких података о кретању.

Предности

 • Већи број камера у функцији
 • Прилагодљиви протоколи
 • Интегрисана база података
 • Стационарна и мобилна решења
 • Алати анализе
 • Праћење маркера

Побољшања

 • ЕМГ интеграција
 • Платформе силе/ тредмил интеграција
 • Камре високе резолиције
 • Стални носачи камера
 • Ретрорефлективни маркети
 • ЛЕД осветљење
 • MOTIONQUEST интеграција за препоруку идеалне обуће и препоруке за тренинг
 • Додатне камере

Протокол

Након уноса основних података о испитанику, испитанику се дају инструкције да трчи нормално на тредмилу док се исти снима са више камера из разних перспектива. Након снимања стручњак за трчање може да прегледа снимке и коментарише трчање мерећи углове колена, углове пронације и прати кретање маркера. Као додатак у TEMPLO софтверу можемо синхронизовати тродимензионалне податке силе и ЕМГ податке са видео снимком трчања на тредмилу. Све податке лако можемо да прикажемо у извештају и одмах их проследимо клијенту.

Резултати

Корисници могу прилагодити извештаје дефинисаним протоколима. Извештаји могу садржати текст као и слике углова колена током теста, угао пронације, праћење маркера, као и ЕМГ податке и податке силе (додатна интеграција). Извештаји могу бити персонализовани логом и разним моделима који могу садржати и слике самог теста као и писане коментаре.

Примена:

 • Рехабилитациони центри
 • Кондициони тренери
 • Физикална терапија
 • Професионални спортисти
 • Анализе перформанси
Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
TEMPLO Клинична Анализа Кретања

TEMPLO Клинична Анализа Кретања

Шта је Темпло Клинична Анализа Кретања?

Клинаичка анализа кретања је коришћење разних типова анализа заједно специфичним протоколом који анализира абнормалности и процењује проблеме у кретању пацијената.

Предности

 • Интегрисана база испитаника
 • Прилагодљиви протоколи
 • Протоколи са медицинском терминологијом
 • Аутоматски извештаји и документација пацијента
 • Дефинисане кретње
 • Употреба већег броја камера
 • Праћење маркера
 • Видео синхронизација

Побољшања

 • ЕМГ инеграција
 • Мерење силе
 • Мерење притиска
 • Додавање камера
 • Камере високе резолуције
 • Најсавременији софтвер
 • ЛЕД расвета

Протокол

Испитаник се убацује у ТЕМПЛО базу података са свим релевантним подацима и медицинском документацијом. Следеће је прикупљање историје случаја, релевантне информације које стручно лице прикупља везано за кретање пацијента, повреде пацијента, операције и предходно дијагностикована стања. Након тога статичка анализа у свим равнима се примењује на пацијенту и низ снимања које се спроводе на тредмил траци или на стази која је предвидјена за кретање. Перспектива снимања зависи од селектованих шема снимања, али стандарно се снимају кукови, доњи део ледја и цело тело. Следећи корак јесте дефинисање протокола и одредјивање на који начин синхронизовати снимке и углове које желимо да измеримо. Маркирање је такодје доступно и пружа нам информације целог циклуса кретања.

Резултати

Аутоматски извештај пружа егзактне податке који подржавају подршку стручним лицима и пацијенту. Орјентисани око фазе кретања подржану од стране Ј. Перрy-а извештај укључује мапирање временско-просторних и кинематичких података.

Резултати анализа, укључујући и углове колена, податке кретања, кинематичке податке, дефиницје циклуса кретања могу се убацити на извештај који омогућава и поредјење анализа и на тај начин омогућава стручњацима праћење напретка пацијентовог здравља

Примена:

 • Физикална терапија
 • Рехабилитација
 • Ортопедија
 • Педијатрија
 • Неурологија
Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
TEMPLO 2Д Постуралне Анализе

TEMPLO 2Д Постуралне Анализе

Темпло 2Д постуралне анализе користи једноставан 4 тачке калибрациони систем са једном камером. Темпло 3Д постуралне анализе користе компликованији 16 тачака калибрациони систем са три камере. Разлика ова два система је у прецизности и врсти резултата. 3Д систем је прецизнији и обрађује више резултата, али 2Д систем се брже користи и не захтева коришћење маркера.

Шта су Темпло 2Д Постуралне Анализе?

Применом једне камере, 2Д статичку калибрацију и специфичне протоколе физијатри, киропрактичари, биомеханичари и спортски радници су у могуђности да пацијентима анализирају постурални статус.

Предности

 • не захтева маркирање
 • широк спектар протокола
 • аутоматски извештаји
 • детекција оса и асиметрија
 • брза и мобилна инсталација
 • прачење пацијента кроз базу података
 • дефинисање протокола од стране стручног лица

Побољшања

 • додатна камара за латерални поглед
 • мерење дистрибуције притиска
 • 3Д постурална мерења
 • зидна конструкција
 • осветљење

Протокол

Испитаник се убацује у ТЕМПЛО базу података са свим релевантним подацима и медицинском документацијом. Након калибрације система испитаник стоји у калибрисаном простору и снима се у разним положајима и равнима. Након сликања специфичне анатомске тачке се маркирају на снимку пацијента. Стручно лице може бирати које тачке жели да маркира сходно његовој намери и које анализе жели да користи. Егзактни подаци, прикупљени у анализама приказују се у разумљивим извештајима.

Резултати

Резултати мерења укључују низ мера испитаниковог тела као и подаци дистрибуције оптерећења (ако су укључени) који нам дају закључке о томе како испитаниково стајање утиче на постуру.

Добијени резултати:

 • упоредна анализа иницијалног и мерења након интервенције
 • подаци приказани у скалама
 • угао инклинације карлице
 • постурални тип
 • девијација осе ногу
 • лордоза

Примена:

 • Рекреација запослених
 • Киропрактика
 • Кондициони тренинг
 • Физикална терапија
 • Педијатрија
Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
TEMPLO 3Д Постуралне Анализе

TEMPLO 3Д Постуралне Анализе

Шта су Темпло 3Д Постуралне Анализе?

3Д постуралне анализе подразумевају коришћење калибрисаног простора са 3 камере како би добили тродимензионални приказ постуре пацијента.

Предности

 • прецизност 3Д система
 • обавезно коришћење маркера на анатомским тачкама
 • разни протоколи мерења
 • брзо и егзактно мерење
 • једноставан протокол мерења
 • детекција оса тела и асиметрија
 • стална и мобилна решења
 • аутоматски и разумљиви извештаји

Побољшања

 • contemplas V рам за монтирање на зид
 • расвета
 • дистрибуција оптерећења на стопалима
 • подна плоча

Протокол

Испитаник се убацује у ТЕМПЛО базу података са свим релевантним подацима и медицинском документацијом. Пацијент стоји у калибрисаном простору маркиран са ретрорефлективним маркерима на плочи и снима се са три синхронизоване камере. Софтвер аутоматски препознаје маркере како се миш приближи његовој површини што омогућава лакше чекирање анатомских тачака. Након чекирања свих маркера на сликама ТЕМПЛО софтвер израдјује аутоматски извештај и визуализацију испитаникових недостатака

Резултати

Специфична анатомска равнања су добијена након 3Д анализе тела и укључују:

 • анатомске дужине
 • осе рамена
 • осе карлице
 • осе скапула
 • инклинација главе
 • лордотични углови
 • лумбална сколиотична држања

Сви добивени подаци могу се интегрисати у извештај и штампати или послати на емаил испитаника.

Примена:

 • Рекреација запослених
 • Киропрактика
 • Кондициони тренинг
 • Физикална терапија
 • Педијатрија
Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
TEMPLO Ергономске Анализе

TEMPLO Ергономске Анализе

Шта су Темпло Ергономске Анализе?

Ергономска анализа је процена положаја тела испитаника у његовом радном простору како би се утврдило да ли ће осетити проблеме након дуготрајног периода седења.

Предности

 • одредјене ергономске смернице су одредјене
 • аутоматски извештаји и скорови
 • специфични протоколи
 • сирови подаци за даље анализе
 • компарације са идеалним ергономским положајем тела

Протокол

Стручно лице пролази са испитаником низ питања везана за радне услове, дневни ритам рада и болове које осећа. Камера се поставља и снима латерални поглед у односу на седење испитаника на његовом радном месту. Стручно лице даље чекира одредјене тачке на испитаниковом телу и радном простору и софтвер аутоматски рачуна вредности које се пореде са стандардизованим вредностима.

Резултати

Аутоматски израчунати резултати укључују померање главе, угао трупа, угао лакта, угао колена и доста сирових података које стручно лице може даље да користи у свом раду. Резултати се пореде са резултатима оптималне позиције која је генерисана и такодје садржи све одговоре на питања на које је испитаник дао одговор.

Примена:

 • Ергономске анализе у компанијама
 • Корпоративно здравље
Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
TEMPLO Функционална Анализа

TEMPLO Функционална Анализа

Шта су Темпло Функционалне Анализе?

Утврдили смо серију стандардизованих тестова како би проценили функционалне перформансе испитаника. Функционална процена покрива случајеве од општих преко геријатриских до спортских тема са основним циљем превенције од повреда и повратак спортским активностима.

Предности

 • протокол у 3 корака: снимање – анализа – извештај (видео приручник – инструкција позиционирања – снимање)
 • одређен протоцол
 • видео приручник
 • скор систем са објашњењем
 • специфични извештаји

Протокол

 • снимање – Анализа – Извештај
 • одредјен протоцол снимања: видео приручник – стартна позиција и инструкције - снимање

Резултати

Резултати покривају различите циљеве према специфичним функционалним проценама. Геријатриске процене се фокусирају на процену ризика од повредјивања и генералне мобилности старије популације где се резултати пореде са научним референцама. Селекција спортских мерења процењује факторе перформанси (статичка постура, флексибилност и активна контрола као и квалитет кретања и ризик повредјивања лумбалног дела ледја).

Примена:

 • Анализа перформанси
 • Клиничке анализе
 • Професионални спортисти
 • Олимпијски тренинг центри
 • Професионални Спортисти
 • Геријатрија
Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
TEMPLO Спортске Анализе

TEMPLO Спортске Анализе

Шта су Темпло Спортске Анализе?

ТЕМПЛО Спортске анализе подразумевају евалуацију специфичних спортских кретњи. Кроз коришћење више синхронизованих слика и алата анализе, тренери и спортисти су у могућности да открију критичне слабости форме кретања и коригују технику на време како би превентивно деловали на очување здравља спортисте.

Предности

 • могућност снимања великих брзина
 • примена специфичне спортске терминологије
 • употреба аналогно-дигиталних уредјаја
 • прецизна временска платформ
 • интегрисана база података
 • подржан већи број камера
 • прилагодљиви протоколи
 • дефинисани извештаји

Побољшања

 • додавање камера
 • повећавање резолуција
 • ЕМГ
 • платформ силе
 • акцелератори, гониометри, прекидачи стопала
 • дистрибуција притиска
 • подводне камере
 • Пан-Тилт-зоом држачи камера

Протокол

Радни процтор је постављен у центру зоне снимања из различитих перспектива, али га примарно дефинише корисник. Спортисти изводе своје кретње у дефинисаном простору док корисник дефинише кључне тачке кроз добијене снимке фреме-бy-фраме. Мерење углова и калибрисаног простора је могуће урадити одмах након анализа. Додатни алати као што су видео преклапања и стробоскоп се могу користити за симултано поредјење различитих покушаја или посматрање кретања у једној слици.

Резултати

Након анализе корисник може користити стандардне извештаје, или сам направити изглед извештаја у зависности од специфичних потреба. Напомене се лако додају као И исечци снимака где су урадјена мерења углова И други графички елементи креирани од корисника.

Примена:

 • Истраживања
 • Едукација
 • Анализа перформанси
 • Процена тренинга
 • Професионални спорт
Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
TEMPLO Бициклистичке Анализе

TEMPLO Бициклистичке Анализе

Шта су Темпло Бициклистичке Анализе?

Једна или више камера је у употреби код бициклистичких анализа са циљем да се утврди оптимална позиција за вожњу. Праћењем маркираних тачака и мерењем углова специфични детаљи положаја тела бициклисте могу да се унапреде као и на самом бициклу.

Предности

 • Интегрисана база
 • Употреба више камера
 • Прилагодљив протоцол
 • Корисничко дефинисање извештаја
 • Аутоматско праћење маркера
 • Синхронизација различитих перспектива

Побољшања

 • Додатне камере
 • Расвета
 • ЕМГ
 • Мобилни сyстем
 • Мерење притиска у седлу
 • Мерење притиска у педалама
 • Маркирање
 • ЛЕД осветљење

Протокол

Прво се уносе подаци о испитанику у базу података као и сви релевантни подаци везани за карактеристике бицикла. Клијент седан а стационарни бицикл који је у зони покривеној са више камера. Корисник тада снима вожњу бицикла у различитим позицијама и лако пореди биомеханичке различитости И утицаје вожње на испитаникову постуру. Додацима је могуће пратити кретање углова колена, скочног зглоба, као и померање кукова.

Резултати

Корисник је у могућности да добје податке углова као И да пореди синхронизоване снимке из различитих перспектива. У могућности је да посматра 6 снимака симултано и одреди оптималну позицију седења за бициклисту. Слике И резултати се могу лагано приказати на извештају који се може штампати или послати на маил клијента,

Примена:

 • Позиција седења
 • Анализа перформанси
 • Бициклистички тимови
 • Истраживања и развој
Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
TEMPLO Анализа Скока

TEMPLO Анализа Скока

Шта је Темпло Анализа Скока?

Анализе скокова подразумевају коришћење уређаја за мерење силе и анализирање елемената код различитих типова скокова.

Предности

 • Анализирање скока , скока из получучња и наскока
 • Аутоматска анализа прикупљених података
 • Компатибилно са платформама силе
 • Проширење и организација разних додатних података
 • Одвајање различитих фаза скока
 • Организација испитаника ефикасним протоколима
 • Извоз података

Побољшања

 • Интеграција камера високе брзинеса модулом за анализу скокова
 • Употреба 2 платформе за мерење силе за сваку ногу посебно током целокупне фазе скока
 • Интеграција ЕМГ система са платформама силе

Протокол

Након уноса испитаника у базу података корисник бира тип скока (скок, скок из получучња, наскок). Испитаик онда стане на платформ док корисник даје инструкције за скок. Након скока софтвер аутоматски препознаје да је испитаник доскочио и заврсио скок, обрадјује податке И избацује графиконе са свим подацима везаним за параметер скока. Након неколико тренутака сви подаци су спремни за анализу и чувају се у бази података. Протокол омогућава праћење и мерење већег броја скокова у кратком временском период. Сви подаци прикупљени од испитаника могу бити поредјени у табелама са специфичним параметрима анализа.

Резултати

Мерени параметри:

 • Максимална сила
 • Релативна максимална сила
 • Просечна сила
 • Просечна сила одскока
 • Време лета
 • Време контакта
 • Висина лета
 • Вертикална брзина одскока
 • Иницијални контакт
 • Максимална и минимална сила
 • Старт и крај фазе лета
 • Максимални опсег развоја силе

Примена:

 • Истраживања
 • Спортски тренинг
 • Рехабилитација
 • Клиничке анализе
 • Ортопедија
Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа