Бавимо се креирањем и опремањем спортских лабараторија и лабараторија за израду сензо - моторичких уложака за обућу.

Ми смо високо - професионална установа у области спорта и здравља која се бави креирањем и опремањем спортских лабараторија и лабараторија за израду сензо - моторичких уложака за обућу.

TEMPLO Анализа Трчања

TEMPLO Анализа Трчања

Анализа трчања представља процес коришћења видео система и најсавременијег софтвера помоћу кога се открива техника и механика трчања, и пружају повратне информације за побољшање кретања.

Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
TEMPLO Клинична Анализа Кретања

TEMPLO Клинична Анализа Кретања

Клинаичка анализа кретања је коришћење разних типова анализа заједно специфичним протоколом који анализира абнормалности и процењује проблеме у кретању пацијената.

Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
TEMPLO 2Д Постуралне Анализе

TEMPLO 2Д Постуралне Анализе

Применом једне камере, 2Д статичку калибрацију и специфичне протоколе физијатри, киропрактичари, биомеханичари и спортски радници су у могуђности да пацијентима анализирају постурални статус.

Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
TEMPLO 3Д Постуралне Анализе

TEMPLO 3Д Постуралне Анализе

3Д постуралне анализе подразумевају коришћење калибрисаног простора са 3 камере како би добили тродимензионални приказ постуре пацијента.

Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
TEMPLO Ергономске Анализе

TEMPLO Ергономске Анализе

Ергономска анализа је процена положаја тела испитаника у његовом радном простору како би се утврдило да ли ће осетити проблеме након дуготрајног периода седења.

Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
TEMPLO Функционална Анализа

TEMPLO Функционална Анализа

Функционална процена покрива случајеве од општих преко геријатриских до спортских тема са основним циљем превенције од повреда и повратак спортским активностима.

Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
TEMPLO Бициклистичке Анализе

TEMPLO Бициклистичке Анализе

Праћењем маркираних тачака и мерењем углова специфични детаљи положаја тела бициклисте могу да се унапреде као и на самом бициклу.

Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
TEMPLO Спортске Анализе

TEMPLO Спортске Анализе

Кроз коришћење више синхронизованих слика и алата анализе, тренери и спортисти су у могућности да открију критичне слабости форме кретања и коригују технику на време како би превентивно деловали на очување здравља спортисте.

Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
TEMPLO Анализа Скока

TEMPLO Анализа Скока

Анализе скокова подразумевају коришћење уређаја за мерење силе и анализирање елемената код различитих типова скокова.

Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
TEMPLO Голф Анализа

TEMPLO Голф Анализа

Голф анализа подразумева процес снимање технике замаха помоћу брзих камера како би се побољшала механика замаха и позиција тела голфера.

Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа
TEMPLO Спринт Старт Анализа

TEMPLO Спринт Старт Анализа

Спринт Старт анализа представља циљано коришћење савременог софтвера и две платформ силе које су уградјене у стартном блоку за брзу анализу старта у спринтерским дисциплинама.

Posted by marekoneli in TEMPLO Анализа