Edukacija

Naučićemo vas da koristite Contemplas sistem posturalne analize, analize pokreta i kretanja i svega onog što čini vašu sportsku labaratoriju.

Naučićemo vas da koristite Contemplas sistem posturalne analize, analize pokreta i kretanja i svega onog što čini vašu sportsku labaratoriju.

Za sve što želite i nameravate da radite za sve dobijate sva potrebna saznanja.

Na raspolaganju vam je svo naše iskustvo i znanje na tom polju. Samim tim što ste zainteresovani za Contemplas sistem podrazumeva da ste profesor fizičkog vaspitanja, da se bavite biomehaničkim analizama i procedurama, možda ste fizioterapeut, ortoped, fizijatar, lekar sporske medicine tako da vladate neophodni znanjimai da vam samim tim korišćenje TEMPLO softvera neće biti nikakav problem.

Mi ćemo vas naučiti kako se koristi TEMPLO softver i svi moduli koje kupite.

Kako se radi kalibracija i u labaratorijskim i terenskim uslovima, kako se radi markacija, priprema izveštaja i interpretacija rezultata.