Сензо-моторички улошци су намењени свима

Улошци се праве на основу посебног протокола мерења, статичке и динамичке функције стопала, затим снимањем и анализом читавог тела током хода, као и утврђивањем постуралног статуса и телесних тегоба.

  • Коригују лоша држања код деце док се развијају и расту
  • Коригују статику стопала
  • Развијају физиолошки свод стопала код деце
  • Омогућавају сегментима, и свим зглобовима стопала да се крећу слободно што је и први предуслов за стабилан развој свода стопала током раста и развоја деце
  • Јачају мишиће стопала и подколенице
  • Су индивидуални улошци за свако дете и свако стопало

Contemplas Мерења