Моторички тест

Моторичка тестирања можемо слободно рећи да представљају најзначајнији аспект спортске дијагностике и неопходан саджај сваке спортске лабараторије. Тестирањима моторичких способности пратимо њихов развој код деце, откривамо таленте, креирамо спортски картон нашег спортског члана, креирамо програме вежбања спортисте или рекративца.

Моторичка тестирања можемо слободно рећи да представљају најзначајнији аспект спортске дијагностике и неопходан саджај сваке спортске лабараторије.

Тестирањима моторичких способности пратимо њихов развој код деце, откривамо таленте, креирамо спортски картон нашег спортског члана, креирамо програме вежбања спортисте или рекративца.

За спортске програме које реализује Покрет за здравију децу “ПОКРЕТ ЗА ОКРЕТ” одређујемо деци припадност одређеној групи и подгрупи у основном програму, саветујемо које спортске програме и активности да прате.

Поред моторичких тестова, саставни део нашег рада је редовно праћење телесног раста и развоја путем постуралних анализа и идентификацији евентуалних деформитета.

Редовно тестирање омогућава праћење развоја оних моторичких способности које су неопходне за правилан и здрав развој, односно за планирање најбољег начина за бављење спортом и рекреацијом.

Такође, редовно тестирање моторичких способности омогућава правовремено уочавање евентуалних неуравнотежености у моторичком развоју, чиме се олакшава рад на корекцији као и континуирано праћење динамике напретка.

У дугогодишњој пракси мултидисциплинарним приступом омогућавамо перспективним и врхунским спортистима, рекреативцима и општој популацији, да кроз утврђивање нивоа моторичких и функционалних способности, морфолошких и психолошких карактеристика контролишу своје здравље и стање своје припремљености, побољшају спортске перформансе и свој спортски резултат.

Утврђивање спортске припремљености, процене и евалуације моторичких способности, тестирање моторичких способности представља неизбежну спрегу здравља и програмираног, правилног физичког вежбања.

Моторичка тестирања обухватају процену:

  • гипкости одређених мишића и мишићних групa
  • снаге одређених мишића и мишићних група
  • агилности
  • брзине
  • издржљивости
  • равнотеже
  • координације