Milan Kojić

Mob.:(064)64-99-621

Ekspert u praćenju telesnog rasta i razvoja dece
Doktorant fakulteta za Sport
Kineziterapeut

Obrazovanje

 • 2015. Doktorant Fakulteta za Sport
 • 2014. Magistrirao na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu tema:“Relacije posturalnog statusa, motoričkih sposobnosti i uhranjenosti populacije uzrasta od 4 do 10 godina oba pola“. Prosečna ocena ispita 9.75.
 • 2014. Odbrana master rada na ACIMSI Univerziteta u Novom Sadu“ „Zastupljenost i implikacije ravnog stopala kod decepredškolskog i mlađeg školskog uzrasta“. Prosečna ocena ispita 9.1.
 • 2001. Diplomirao na Fakultetu Fizičke Kulture Univerziteta u NovomSadu,smer kineziterapija, prosečna ocena: 9.42.
 • 1995. Srednja škola: Valjevska gimnazija ,smer: prirodno-matematički, Valjevo
 • 1990. Istraživački centar: Petnica, Valjevo

Stručno usavršavanje

 • 2015 Sertifikat za korišćenje i analizi korišćenja CARIOSCAN sistema
 • 2014 Ekspert na IPA projektu prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina „Unapređenje procene posturalnog statusa i statusa kičme – SPINELAB
 • 2014 Sertifikat za projektovanje i izradu senzo-motoričkih uložaka FOOTPOWER
 • 2012. Sertifikat za analizu distribucije opterećenja na senzornoj ploči FOOTPLATEfirme Currex
 • 2012. Sertifikat posturalne analize i analize kretanja na sistemu TEMPLO
 • 2009. Seminar – Asocijacija Sportskih Centara Srbije, Užice, Predavač.Tema:“Školica Sporta za decu predškolskog uzrasta“.
 • 2008. Seminar – Asocijacija Sportskih Centara Srbije, NoviSad
 • 2007. Pilates instruktor, NoviSad – Sertifikat udruženj apilates instruktora
 • 2000. Joga – FFK NoviSad

Radno iskustvo

 • 2014 – Projektovanje i izrada senzo-motoričkih uložaka za obuću po licenci FOOTPOWER
 • 2012– Osnovao, organizovao i vodi Centar za Sportsko Usmeravanje „POKRET ZA OKRET“.
 • 2006 – 2007 Profesor Fizičke Kulture „STARI DIF“-Beograd
 • 2005 – 2011 Osnovao školicu sporta „POKRET ZA OKRET“ u Beogradu. Utvrđivanje posturalnog statusa polaznika programa u saradnjisa „FOOTPOINT“ centrom prof. univ.sci. med. Ivan Butković i vršio izradu stato-dinamičkih uložaka za obuću.
 • 2003 – 2005 Osnovao školicu sporta „POKRET ZA OKRET“- u Valjevu. U saradnji sa Dr Deže Sep utvrđivao posturalni status polaznika programa i izradu stato-dinamičkih uložaka.
 • 2002 Kineziterapeut, Sokolsko Društvo, NoviSad. Osnovao i vodio korektivni program „Disciplina Kičme“.
 • 2001 – 2002 u ulozi, ali ne i radnom odnosu asistenta na predmetu kineziterapija, FFK – NoviSad
 • 1999 – 2000 Kineziolog – asistent volonter, Sportski Dispanzer, NoviSad
 • 1999 – 2000 Student prodekan

Projekti

 • 2014 – Izrada senzo-motoričkih uložaka
 • 2012 – Centar za Sportsko Usmeravanje“POKRET ZA OKRET“
 • 2006 – Obuka plivanja dece predškolske ustanove „SavskiVenac“ u toku boravka dece u obdaništima
 • 2005 – Školica sporta“ POKRET ZAOKRET“ – Beograd
 • 2003 – 2005 Školica sporta“ POKRET ZA OKRET“ – Valjevo
 • 2001 – 2002 Kabinet za korektivan rad, „Disciplina Kičme“, Sokolsko Društvo, NoviSad