Покретљивост

Данас нам више од свега недостаје покрет и кретање.
Највећи узрок свих болести данашњице је НЕ кретање.

У таквом тренду и окружењу животне градске средине, високо технолошке и технизиране, уз општу хипокинезију родитеља одрастају и данашња деца. У нашој спортској лабараторији код деце углавном меримо лоша држања тела, слабију координацију и покретљивост. Тестовима покретљивости кроз једноставе кретне задатке, сазнајемо више о држању вашег тела али и мишићним слабостима. Уколико покрети и кретње нису одговарајућег обима или амплитуде то нам говори о мишићном дисбалансу и недовољној снази мишића, мишићних група.

Креирамо програм вежбања по мери сваког.

Програми нашег спортско педагошког рада са децом, спортистима, рекреативцима садрже вежбе и кретне задатке који утичу на отклањање откривених мишићних слабости.

Моторички тест

Моторички тест

Моторичка тестирања можемо слободно рећи да представљају најзначајнији аспект спортске дијагностике и неопходан саджај сваке спортске лабараторије. Тестирањима моторичких способности пратимо њихов развој код деце, откривамо таленте, креирамо спортски картон нашег спортског члана, креирамо програме вежбања спортисте или рекративца.

Posted by marekoneli in Покретљивост, Спортска мерења
Покретљивост зглобова

Покретљивост зглобова

Гипкост, флексибилност је способност лаког извођења покрета са великом амплитудом. Она зависи од покретљивости у зглобовима, еластичности мишића, тетива и свих стабилизатора зглоба. Покретљивост у зглобу је највише одређена анатомски (конфигурацијом зглоба, дужином стабилизатора и негативним притиском у зглобу).

Posted by marekoneli in Покретљивост, Спортска мерења