Пројектовање

Приликом саме приче о вашим намерама са спортском лабараторијом (постуралним анализама, анализама покрета и кретања, биомеханичким анализама спортске технике…) потребним хардвердским и софтверским решењима бивате упознати са потребама везаним за простор у који је могуће уградити систем.

Пројектовање лабараторије у складу са вашим простором је наш посао.

Можете бити абсолутно безбрижни у том смислу. Сама опрема и систем биомеханичке лабараторије не захтева велики простор. Од ваших потреба и система мерења и процедура које желите да споводите зависиће и просторне потребе.

Приликом саме приче о вашим намерама са спортском лабараторијом (постуралним анализама, анализама покрета и кретања, биомеханичким анализама спортске технике…) потребним хардвердским и софтверским решењима бивате упознати са потребама везаним за простор у који је могуће уградити систем. Наша знања и искуство су вам абсолутно на располагању обзиром да смо свесни чињенице да вам је неопходно креирати лабараторијски простор.

Contemplas систем је могуће да буде и покретна лабараторија.

Самим тим није неопходно да имате простор који је нужно резервисан да буде лабараторија.

Како би били упознати са свим могућностима Contemplas система будите слободни да нас контактиреате и разрешите све ваше дилеме.