Projektovanje

Prilikom same priče o vašim namerama sa sportskom labaratorijom (posturalnim analizama, analizama pokreta i kretanja, biomehaničkim analizama sportske tehnike…) potrebnim hardverdskim i softverskim rešenjima bivate upoznati sa potrebama vezanim za prostor u koji je moguće ugraditi sistem.

Projektovanje labaratorije u skladu sa vašim prostorom je naš posao.

Možete biti absolutno bezbrižni u tom smislu. Sama oprema i sistem biomehaničke labaratorije ne zahteva veliki prostor. Od vaših potreba i sistema merenja i procedura koje želite da spovodite zavisiće i prostorne potrebe.

Prilikom same priče o vašim namerama sa sportskom labaratorijom (posturalnim analizama, analizama pokreta i kretanja, biomehaničkim analizama sportske tehnike…) potrebnim hardverdskim i softverskim rešenjima bivate upoznati sa potrebama vezanim za prostor u koji je moguće ugraditi sistem. Naša znanja i iskustvo su vam absolutno na raspolaganju obzirom da smo svesni činjenice da vam je neophodno kreirati labaratorijski prostor.

Contemplas sistem je moguće da bude i pokretna labaratorija.

Samim tim nije neophodno da imate prostor koji je nužno rezervisan da bude labaratorija.

Kako bi bili upoznati sa svim mogućnostima Contemplas sistema budite slobodni da nas kontaktireate i razrešite sve vaše dileme.