Сервис

Куповином Contemplas система и опремањем ваше лабораторије добијате гаранцију од две године на све хардвердске компоненте и годину дана на софтвер. Међутим истеком гарантног рока ми вам и даље стојимо на располагању за све евентуалне проблеме и ваше потребе.

Набавком опреме и софтвера у ваш простор инсталирамо и постављамо комплетну опрему.

Вршимо све припреме и сетовања, упознајемо вас са опремом и њеним коришћењем.

Куповином Contemplas система и опремањем ваше лабораторије добијате гаранцију од две године на све хардвердске компоненте и годину дана на софтвер. Међутим истеком гарантног рока ми вам и даље стојимо на располагању за све евентуалне проблеме и ваше потребе. Саветујемо вам да сваке године радите обнављање лиценце софтвера како би имали права на подршку у сваком моменту. Поред права на подршку обнављањем лиценце добијате најновија софтверска решења и сва побољшања и унапређења која вам олакшавају и унапређују свакодневни рад.

Из искуства нам је познато да сви корисници Contemplas система могу бити абсолутно сигурни да ће им лабараторија радити беспрекорно када се све подеси за шта је потребно од два до пет дана у зависности од сложености самог система анализе и мерења.

Сваки проблем у току преподнева је могуће моментално решавти приступом вашем рачунару на који је ТЕМПЛО софтвер инсталиран. Углавном је реч о софтверским подешавањима. Ретко ће се дешавати да нека хардвердска компонента има квар. А уколико до тога и дође, а у гарантном року је реч, добићете потпуно нов уређај.

Механичка оштећења не подразумевају права на гаранцију!