Servis

Kupovinom Contemplas sistema i opremanjem vaše laboratorije dobijate garanciju od dve godine na sve hardverdske komponente i godinu dana na softver. Međutim istekom garantnog roka mi vam i dalje stojimo na raspolaganju za sve eventualne probleme i vaše potrebe.

Nabavkom opreme i softvera u vaš prostor instaliramo i postavljamo kompletnu opremu.

Vršimo sve pripreme i setovanja, upoznajemo vas sa opremom i njenim korišćenjem.

Kupovinom Contemplas sistema i opremanjem vaše laboratorije dobijate garanciju od dve godine na sve hardverdske komponente i godinu dana na softver. Međutim istekom garantnog roka mi vam i dalje stojimo na raspolaganju za sve eventualne probleme i vaše potrebe. Savetujemo vam da svake godine radite obnavljanje licence softvera kako bi imali prava na podršku u svakom momentu. Pored prava na podršku obnavljanjem licence dobijate najnovija softverska rešenja i sva poboljšanja i unapređenja koja vam olakšavaju i unapređuju svakodnevni rad.

Iz iskustva nam je poznato da svi korisnici Contemplas sistema mogu biti absolutno sigurni da će im labaratorija raditi besprekorno kada se sve podesi za šta je potrebno od dva do pet dana u zavisnosti od složenosti samog sistema analize i merenja.

Svaki problem u toku prepodneva je moguće momentalno rešavti pristupom vašem računaru na koji je TEMPLO softver instaliran. Uglavnom je reč o softverskim podešavanjima. Retko će se dešavati da neka hardverdska komponenta ima kvar. A ukoliko do toga i dođe, a u garantnom roku je reč, dobićete potpuno nov uređaj.

Mehanička oštećenja ne podrazumevaju prava na garanciju!