Спортска лабараторија

Развојем спортске лабараторије успоставили смо сарадњу са престижним Немачким компанијама које израђују системе за утврђивање телесног статуса, спортских перформанси, анализу кретања у свакодневном животу и спорту на основу којих је могуће креирати индивидуални програм за сваког вежбача децу, рекреативце, спортисте.

Contemplas

Contemplas

Бавимо се креирањем и опремањем спортских лабараторија и лабараторија за израду сензо – моторичких уложака за обућу.

Posted by marekoneli in Спортска лабараторија
Сервис

Сервис

Куповином Contemplas система и опремањем ваше лабораторије добијате гаранцију од две године на све хардвердске компоненте и годину дана на софтвер. Међутим истеком гарантног рока ми вам и даље стојимо на располагању за све евентуалне проблеме и ваше потребе.

Posted by marekoneli in Спортска лабараторија
Пројектовање

Пројектовање

Приликом саме приче о вашим намерама са спортском лабараторијом (постуралним анализама, анализама покрета и кретања, биомеханичким анализама спортске технике…) потребним хардвердским и софтверским решењима бивате упознати са потребама везаним за простор у који је могуће уградити систем.

Posted by marekoneli in Спортска лабараторија
Едукација

Едукација

Научићемо вас да користите Contemplas систем постуралне анализе, анализе покрета и кретања и свега оног што чини вашу спортску лабараторију.

Posted by marekoneli in Спортска лабараторија