Sportska labaratorija

Razvojem sportske labaratorije uspostavili smo saradnju sa prestižnim Nemačkim kompanijama koje izrađuju sisteme za utvrđivanje telesnog statusa, sportskih performansi, analizu kretanja u svakodnevnom životu i sportu na osnovu kojih je moguće kreirati individualni program za svakog vežbača decu, rekreativce, sportiste.

Contemplas

Contemplas

Bavimo se kreiranjem i opremanjem sportskih labaratorija i labaratorija za izradu senzo – motoričkih uložaka za obuću.

Posted by marekoneli in Sportska labaratorija
Servis

Servis

Kupovinom Contemplas sistema i opremanjem vaše laboratorije dobijate garanciju od dve godine na sve hardverdske komponente i godinu dana na softver. Međutim istekom garantnog roka mi vam i dalje stojimo na raspolaganju za sve eventualne probleme i vaše potrebe.

Posted by marekoneli in Sportska labaratorija
Projektovanje

Projektovanje

Prilikom same priče o vašim namerama sa sportskom labaratorijom (posturalnim analizama, analizama pokreta i kretanja, biomehaničkim analizama sportske tehnike…) potrebnim hardverdskim i softverskim rešenjima bivate upoznati sa potrebama vezanim za prostor u koji je moguće ugraditi sistem.

Posted by marekoneli in Sportska labaratorija
Edukacija

Edukacija

Naučićemo vas da koristite Contemplas sistem posturalne analize, analize pokreta i kretanja i svega onog što čini vašu sportsku labaratoriju.

Posted by marekoneli in Sportska labaratorija