Спортска мерења

У спортској лабараторији добијамо резултате на основу којих креирамо индивидуалне (персоналне) тренажне, рехабилитационе, терапијске програме. Користимо ТЕМПЛО и КАРДИОСКЕН систем.

Прецизно меримо лоша држања тела, функционалну покретљивост, анализу хода, анализу трчања, анализу основних кретних аутоматизама, ухрањеност, срчану функцију. Откривамо ваше потребе и слабости.
У спортској лабараторији коју ми водимо користимо кардиоскен систем и концепт и ТЕМПЛО софтвер и систем за мерење функционалне покретљивости и анализу покретљивости кроз специфичне клиничке тестове покретљивости.
Функционална мерења

Функционална мерења

Функционална мерења која се обављају у нашој спортској лабараторији обухватају поступке за процену функционалних карактеристика рекреативаца или спортиста, дајући податке пре свега о њиховом здравственом статусу јасне и очигледне сваком, које нам говоре о животним навикама и вашој тренутној кондицији и спремности да се бавите спортским активностима.

Posted by marekoneli in Спортска мерења
Ухрањеност

Ухрањеност

Савремен начин живота поставља такве услове да уколико желите бити здрави и покретни, неопходно је да се бавите физичком активношћу која вама највише одговара и чији ефекти имају баш на ваше телесно стање утицај. Како би изабрали праву физичку активност за вас, неопходно је одредити свој Нутритивни статус.

Posted by marekoneli in Спортска мерења
2д анализа тела

2д анализа тела

TEMPLO је прилагођен многим хардверским решењима и помоћу њега се могу вршити различите анализе кретања и држања тела постуре. Постуралне анализе представљају посебан модул TEMPLO софтвера међу којима спадају и најсавременије 2Д анализе постуралног статуса.

Posted by marekoneli in Држање тела, Спортска мерења
3д анализа тела

3д анализа тела

3Д анализе су анализе за процену постуралног статуса и анализе позиције кичменог стуба које подразумевају три камере помоћу којих се постура тела синхронизовано снима и анализира у три песрпективе. У 3Д анализама користимо ретрорефлективне маркирне лоптице које дају могућност најпрецизнијег мерења постуралног статуса и анализе кичменог стуба.

Posted by marekoneli in Држање тела, Спортска мерења
Постурометрија

Постурометрија

Постурална процена је изузетно важна у области превенције и отклањања лоших држања тела и утврђивање фактора ризика од кривљења и ротација кичменог стуба . Асиметрично држање може се довести у везу са широким спектром симптома различите тежине, од болова у леђима, главобоља, затим боловима у зглобовима и мишићима.

Posted by marekoneli in Држање тела, Спортска мерења
Footscan

Footscan

Важан и неизоставни део наше спортске дијагностике је Footscan односно подоскоп помоћу којег се прецизно утврђује ниво развијености сводова стопала и омогућава израда индивидуалних сензо-моторичких уложака.

Posted by marekoneli in Спортска мерења, Функција стопала
Footplate

Footplate

FOOTPLATE представља најсавеменији систем који се користи за мерење дистрибуције оптерећења на стопалима, пројекцију гравитационих тачака, стабилометрију како у статици тако и динамици чиме схватамо функцију и степен развоја сводова стопала код деце или проблем код одраслих.

Posted by marekoneli in Спортска мерења, Функција стопала
Моторички тест

Моторички тест

Моторичка тестирања можемо слободно рећи да представљају најзначајнији аспект спортске дијагностике и неопходан саджај сваке спортске лабараторије. Тестирањима моторичких способности пратимо њихов развој код деце, откривамо таленте, креирамо спортски картон нашег спортског члана, креирамо програме вежбања спортисте или рекративца.

Posted by marekoneli in Покретљивост, Спортска мерења

Израђујемо вам индивидуалне сензо-моторичке улошке, креирамо ваш програм вежбања

којим на најефикаснији начин остварујете здравствене и спортске циљеве
Покретљивост зглобова

Покретљивост зглобова

Гипкост, флексибилност је способност лаког извођења покрета са великом амплитудом. Она зависи од покретљивости у зглобовима, еластичности мишића, тетива и свих стабилизатора зглоба. Покретљивост у зглобу је највише одређена анатомски (конфигурацијом зглоба, дужином стабилизатора и негативним притиском у зглобу).

Posted by marekoneli in Покретљивост, Спортска мерења
Антропометрија

Антропометрија

То је метода мерења човековог тела, односно појединих делова тела, којом бројчано одређујемо морфолошке особине и стичемо објективну слику стања раста деце или конституционалног типа када говоримо о одраслима, а оно што је веома важно утврђујемо и Нутритивни статус или стање ухрањености.

Posted by marekoneli in Спортска мерења
Cardioscan

Cardioscan

Згодна, преносива кутија која на крајње једноставан начин, у опуштеној атмосвери производи исте резултате као и класичан ЕКГ, мери ниво стреса, мери крвни притисак, врши утврђивање телесног састава попут биоипеданце, метаболичку анализу, предлог исхране и програма спортске активности, дијагностику спортских перформанси, анализу кичменог стуба.

Posted by marekoneli in Спортска мерења