TEMPLO 2Д Постуралне Анализе

Применом једне камере, 2Д статичку калибрацију и специфичне протоколе физијатри, киропрактичари, биомеханичари и спортски радници су у могуђности да пацијентима анализирају постурални статус.

Темпло 2Д постуралне анализе користи једноставан 4 тачке калибрациони систем са једном камером. Темпло 3Д постуралне анализе користе компликованији 16 тачака калибрациони систем са три камере. Разлика ова два система је у прецизности и врсти резултата. 3Д систем је прецизнији и обрађује више резултата, али 2Д систем се брже користи и не захтева коришћење маркера.

Шта су Темпло 2Д Постуралне Анализе?

Применом једне камере, 2Д статичку калибрацију и специфичне протоколе физијатри, киропрактичари, биомеханичари и спортски радници су у могуђности да пацијентима анализирају постурални статус.

Предности

 • не захтева маркирање
 • широк спектар протокола
 • аутоматски извештаји
 • детекција оса и асиметрија
 • брза и мобилна инсталација
 • прачење пацијента кроз базу података
 • дефинисање протокола од стране стручног лица

Побољшања

 • додатна камара за латерални поглед
 • мерење дистрибуције притиска
 • 3Д постурална мерења
 • зидна конструкција
 • осветљење

Протокол

Испитаник се убацује у ТЕМПЛО базу података са свим релевантним подацима и медицинском документацијом. Након калибрације система испитаник стоји у калибрисаном простору и снима се у разним положајима и равнима. Након сликања специфичне анатомске тачке се маркирају на снимку пацијента. Стручно лице може бирати које тачке жели да маркира сходно његовој намери и које анализе жели да користи. Егзактни подаци, прикупљени у анализама приказују се у разумљивим извештајима.

Резултати

Резултати мерења укључују низ мера испитаниковог тела као и подаци дистрибуције оптерећења (ако су укључени) који нам дају закључке о томе како испитаниково стајање утиче на постуру.

Добијени резултати:

 • упоредна анализа иницијалног и мерења након интервенције
 • подаци приказани у скалама
 • угао инклинације карлице
 • постурални тип
 • девијација осе ногу
 • лордоза

Примена:

 • Рекреација запослених
 • Киропрактика
 • Кондициони тренинг
 • Физикална терапија
 • Педијатрија