TEMPLO 2D Posturalne Analize

Primenom jedne kamere, 2D statičku kalibraciju i specifične protokole fizijatri, kiropraktičari, biomehaničari i sportski radnici su u moguđnosti da pacijentima analiziraju posturalni status.

Templo 2D posturalne analize koristi jednostavan 4 tačke kalibracioni sistem sa jednom kamerom. Templo 3D posturalne analize koriste komplikovaniji 16 tačaka kalibracioni sistem sa tri kamere. Razlika ova dva sistema je u preciznosti i vrsti rezultata. 3D sistem je precizniji i obrađuje više rezultata, ali 2D sistem se brže koristi i ne zahteva korišćenje markera.

Šta su Templo 2D Posturalne Analize?

Primenom jedne kamere, 2D statičku kalibraciju i specifične protokole fizijatri, kiropraktičari, biomehaničari i sportski radnici su u moguđnosti da pacijentima analiziraju posturalni status.

Prednosti

 • ne zahteva markiranje
 • širok spektar protokola
 • automatski izveštaji
 • detekcija osa i asimetrija
 • brza i mobilna instalacija
 • pračenje pacijenta kroz bazu podataka
 • definisanje protokola od strane stručnog lica

Poboljšanja

 • dodatna kamara za lateralni pogled
 • merenje distribucije pritiska
 • 3D posturalna merenja
 • zidna konstrukcija
 • osvetljenje

Protokol

Ispitanik se ubacuje u TEMPLO bazu podataka sa svim relevantnim podacima i medicinskom dokumentacijom. Nakon kalibracije sistema ispitanik stoji u kalibrisanom prostoru i snima se u raznim položajima i ravnima. Nakon slikanja specifične anatomske tačke se markiraju na snimku pacijenta. Stručno lice može birati koje tačke želi da markira shodno njegovoj nameri i koje analize želi da koristi. Egzaktni podaci, prikupljeni u analizama prikazuju se u razumljivim izveštajima.

Rezultati

Rezultati merenja uključuju niz mera ispitanikovog tela kao i podaci distribucije opterećenja (ako su uključeni) koji nam daju zaključke o tome kako ispitanikovo stajanje utiče na posturu.

Dobijeni rezultati:

 • uporedna analiza inicijalnog i merenja nakon intervencije
 • podaci prikazani u skalama
 • ugao inklinacije karlice
 • posturalni tip
 • devijacija ose nogu
 • lordoza

Primena:

 • Rekreacija zaposlenih
 • Kiropraktika
 • Kondicioni trening
 • Fizikalna terapija
 • Pedijatrija