TEMPLO 3Д Постуралне Анализе

3Д постуралне анализе подразумевају коришћење калибрисаног простора са 3 камере како би добили тродимензионални приказ постуре пацијента.

Шта су Темпло 3Д Постуралне Анализе?

3Д постуралне анализе подразумевају коришћење калибрисаног простора са 3 камере како би добили тродимензионални приказ постуре пацијента.

Предности

 • прецизност 3Д система
 • обавезно коришћење маркера на анатомским тачкама
 • разни протоколи мерења
 • брзо и егзактно мерење
 • једноставан протокол мерења
 • детекција оса тела и асиметрија
 • стална и мобилна решења
 • аутоматски и разумљиви извештаји

Побољшања

 • contemplas V рам за монтирање на зид
 • расвета
 • дистрибуција оптерећења на стопалима
 • подна плоча

Протокол

Испитаник се убацује у ТЕМПЛО базу података са свим релевантним подацима и медицинском документацијом. Пацијент стоји у калибрисаном простору маркиран са ретрорефлективним маркерима на плочи и снима се са три синхронизоване камере. Софтвер аутоматски препознаје маркере како се миш приближи његовој површини што омогућава лакше чекирање анатомских тачака. Након чекирања свих маркера на сликама ТЕМПЛО софтвер израдјује аутоматски извештај и визуализацију испитаникових недостатака

Резултати

Специфична анатомска равнања су добијена након 3Д анализе тела и укључују:

 • анатомске дужине
 • осе рамена
 • осе карлице
 • осе скапула
 • инклинација главе
 • лордотични углови
 • лумбална сколиотична држања

Сви добивени подаци могу се интегрисати у извештај и штампати или послати на емаил испитаника.

Примена:

 • Рекреација запослених
 • Киропрактика
 • Кондициони тренинг
 • Физикална терапија
 • Педијатрија