TEMPLO 3D Posturalne Analize

3D posturalne analize podrazumevaju korišćenje kalibrisanog prostora sa 3 kamere kako bi dobili trodimenzionalni prikaz posture pacijenta.

Šta su Templo 3D Posturalne Analize?

3D posturalne analize podrazumevaju korišćenje kalibrisanog prostora sa 3 kamere kako bi dobili trodimenzionalni prikaz posture pacijenta.

Prednosti

 • preciznost 3D sistema
 • obavezno korišćenje markera na anatomskim tačkama
 • razni protokoli merenja
 • brzo i egzaktno merenje
 • jednostavan protokol merenja
 • detekcija osa tela i asimetrija
 • stalna i mobilna rešenja
 • automatski i razumljivi izveštaji

Poboljšanja

 • contemplas V ram za montiranje na zid
 • rasveta
 • distribucija opterećenja na stopalima
 • podna ploča

Protokol

Ispitanik se ubacuje u TEMPLO bazu podataka sa svim relevantnim podacima i medicinskom dokumentacijom. Pacijent stoji u kalibrisanom prostoru markiran sa retroreflektivnim markerima na ploči i snima se sa tri sinhronizovane kamere. Softver automatski prepoznaje markere kako se miš približi njegovoj površini što omogućava lakše čekiranje anatomskih tačaka. Nakon čekiranja svih markera na slikama TEMPLO softver izradjuje automatski izveštaj i vizualizaciju ispitanikovih nedostataka

Rezultati

Specifična anatomska ravnanja su dobijena nakon 3D analize tela i uključuju:

 • anatomske dužine
 • ose ramena
 • ose karlice
 • ose skapula
 • inklinacija glave
 • lordotični uglovi
 • lumbalna skoliotična držanja

Svi dobiveni podaci mogu se integrisati u izveštaj i štampati ili poslati na email ispitanika.

Primena:

 • Rekreacija zaposlenih
 • Kiropraktika
 • Kondicioni trening
 • Fizikalna terapija
 • Pedijatrija