TEMPLO Анализа Скока

Анализе скокова подразумевају коришћење уређаја за мерење силе и анализирање елемената код различитих типова скокова.

Шта је Темпло Анализа Скока?

Анализе скокова подразумевају коришћење уређаја за мерење силе и анализирање елемената код различитих типова скокова.

Предности

 • Анализирање скока , скока из получучња и наскока
 • Аутоматска анализа прикупљених података
 • Компатибилно са платформама силе
 • Проширење и организација разних додатних података
 • Одвајање различитих фаза скока
 • Организација испитаника ефикасним протоколима
 • Извоз података

Побољшања

 • Интеграција камера високе брзинеса модулом за анализу скокова
 • Употреба 2 платформе за мерење силе за сваку ногу посебно током целокупне фазе скока
 • Интеграција ЕМГ система са платформама силе

Протокол

Након уноса испитаника у базу података корисник бира тип скока (скок, скок из получучња, наскок). Испитаик онда стане на платформ док корисник даје инструкције за скок. Након скока софтвер аутоматски препознаје да је испитаник доскочио и заврсио скок, обрадјује податке И избацује графиконе са свим подацима везаним за параметер скока. Након неколико тренутака сви подаци су спремни за анализу и чувају се у бази података. Протокол омогућава праћење и мерење већег броја скокова у кратком временском период. Сви подаци прикупљени од испитаника могу бити поредјени у табелама са специфичним параметрима анализа.

Резултати

Мерени параметри:

 • Максимална сила
 • Релативна максимална сила
 • Просечна сила
 • Просечна сила одскока
 • Време лета
 • Време контакта
 • Висина лета
 • Вертикална брзина одскока
 • Иницијални контакт
 • Максимална и минимална сила
 • Старт и крај фазе лета
 • Максимални опсег развоја силе

Примена:

 • Истраживања
 • Спортски тренинг
 • Рехабилитација
 • Клиничке анализе
 • Ортопедија