TEMPLO Analiza Skoka

Analize skokova podrazumevaju korišćenje uređaja za merenje sile i analiziranje elemenata kod različitih tipova skokova.

Šta je Templo Analiza Skoka?

Analize skokova podrazumevaju korišćenje uređaja za merenje sile i analiziranje elemenata kod različitih tipova skokova.

Prednosti

 • Analiziranje skoka , skoka iz polučučnja i naskoka
 • Automatska analiza prikupljenih podataka
 • Kompatibilno sa platformama sile
 • Proširenje i organizacija raznih dodatnih podataka
 • Odvajanje različitih faza skoka
 • Organizacija ispitanika efikasnim protokolima
 • Izvoz podataka

Poboljšanja

 • Integracija kamera visoke brzinesa modulom za analizu skokova
 • Upotreba 2 platforme za merenje sile za svaku nogu posebno tokom celokupne faze skoka
 • Integracija EMG sistema sa platformama sile

Protokol

Nakon unosa ispitanika u bazu podataka korisnik bira tip skoka (skok, skok iz polučučnja, naskok). Ispitaik onda stane na platform dok korisnik daje instrukcije za skok. Nakon skoka softver automatski prepoznaje da je ispitanik doskočio i zavrsio skok, obradjuje podatke I izbacuje grafikone sa svim podacima vezanim za parameter skoka. Nakon nekoliko trenutaka svi podaci su spremni za analizu i čuvaju se u bazi podataka. Protokol omogućava praćenje i merenje većeg broja skokova u kratkom vremenskom period. Svi podaci prikupljeni od ispitanika mogu biti poredjeni u tabelama sa specifičnim parametrima analiza.

Rezultati

Mereni parametri:

 • Maksimalna sila
 • Relativna maksimalna sila
 • Prosečna sila
 • Prosečna sila odskoka
 • Vreme leta
 • Vreme kontakta
 • Visina leta
 • Vertikalna brzina odskoka
 • Inicijalni kontakt
 • Maksimalna i minimalna sila
 • Start i kraj faze leta
 • Maksimalni opseg razvoja sile

Primena:

 • Istraživanja
 • Sportski trening
 • Rehabilitacija
 • Kliničke analize
 • Ortopedija