ZDRAV-I-PRAV_templo-analiza-trcanja

TEMPLO Анализа Трчања

Анализа трчања представља процес коришћења видео система и најсавременијег софтвера помоћу кога се открива техника и механика трчања, и пружају повратне информације за побољшање кретања.

Шта је то Темпло Анализа Трчања?

Анализа трчања представља процес коришћења видео система и најсавременијег софтвера помоћу кога се открива техника и механика трчања, и пружају повратне информације за побољшање кретања. Анализе трчања се такође користе у рехабилитацији тркачких повреда, јер омогућава прикупљање биомеханичких података о кретању.

Предности

 • Већи број камера у функцији
 • Прилагодљиви протоколи
 • Интегрисана база података
 • Стационарна и мобилна решења
 • Алати анализе
 • Праћење маркера

Побољшања

 • ЕМГ интеграција
 • Платформе силе/ тредмил интеграција
 • Камре високе резолиције
 • Стални носачи камера
 • Ретрорефлективни маркети
 • ЛЕД осветљење
 • MOTIONQUEST интеграција за препоруку идеалне обуће и препоруке за тренинг
 • Додатне камере

Протокол

Након уноса основних података о испитанику, испитанику се дају инструкције да трчи нормално на тредмилу док се исти снима са више камера из разних перспектива. Након снимања стручњак за трчање може да прегледа снимке и коментарише трчање мерећи углове колена, углове пронације и прати кретање маркера. Као додатак у TEMPLO софтверу можемо синхронизовати тродимензионалне податке силе и ЕМГ податке са видео снимком трчања на тредмилу. Све податке лако можемо да прикажемо у извештају и одмах их проследимо клијенту.

Резултати

Корисници могу прилагодити извештаје дефинисаним протоколима. Извештаји могу садржати текст као и слике углова колена током теста, угао пронације, праћење маркера, као и ЕМГ податке и податке силе (додатна интеграција). Извештаји могу бити персонализовани логом и разним моделима који могу садржати и слике самог теста као и писане коментаре.

Примена:

 • Рехабилитациони центри
 • Кондициони тренери
 • Физикална терапија
 • Професионални спортисти
 • Анализе перформанси