TEMPLO Бициклистичке Анализе

Праћењем маркираних тачака и мерењем углова специфични детаљи положаја тела бициклисте могу да се унапреде као и на самом бициклу.

Шта су Темпло Бициклистичке Анализе?

Једна или више камера је у употреби код бициклистичких анализа са циљем да се утврди оптимална позиција за вожњу. Праћењем маркираних тачака и мерењем углова специфични детаљи положаја тела бициклисте могу да се унапреде као и на самом бициклу.

Предности

 • Интегрисана база
 • Употреба више камера
 • Прилагодљив протоцол
 • Корисничко дефинисање извештаја
 • Аутоматско праћење маркера
 • Синхронизација различитих перспектива

Побољшања

 • Додатне камере
 • Расвета
 • ЕМГ
 • Мобилни сyстем
 • Мерење притиска у седлу
 • Мерење притиска у педалама
 • Маркирање
 • ЛЕД осветљење

Протокол

Прво се уносе подаци о испитанику у базу података као и сви релевантни подаци везани за карактеристике бицикла. Клијент седан а стационарни бицикл који је у зони покривеној са више камера. Корисник тада снима вожњу бицикла у различитим позицијама и лако пореди биомеханичке различитости И утицаје вожње на испитаникову постуру. Додацима је могуће пратити кретање углова колена, скочног зглоба, као и померање кукова.

Резултати

Корисник је у могућности да добје податке углова као И да пореди синхронизоване снимке из различитих перспектива. У могућности је да посматра 6 снимака симултано и одреди оптималну позицију седења за бициклисту. Слике И резултати се могу лагано приказати на извештају који се може штампати или послати на маил клијента,

Примена:

 • Позиција седења
 • Анализа перформанси
 • Бициклистички тимови
 • Истраживања и развој