TEMPLO Biciklističke Analize

Praćenjem markiranih tačaka i merenjem uglova specifični detalji položaja tela bicikliste mogu da se unaprede kao i na samom biciklu.

Šta su Templo Biciklističke Analize?

Jedna ili više kamera je u upotrebi kod biciklističkih analiza sa ciljem da se utvrdi optimalna pozicija za vožnju. Praćenjem markiranih tačaka i merenjem uglova specifični detalji položaja tela bicikliste mogu da se unaprede kao i na samom biciklu.

Prednosti

 • Integrisana baza
 • Upotreba više kamera
 • Prilagodljiv protocol
 • Korisničko definisanje izveštaja
 • Automatsko praćenje markera
 • Sinhronizacija različitih perspektiva

Poboljšanja

 • Dodatne kamere
 • Rasveta
 • EMG
 • Mobilni system
 • Merenje pritiska u sedlu
 • Merenje pritiska u pedalama
 • Markiranje
 • LED osvetljenje

Protokol

Prvo se unose podaci o ispitaniku u bazu podataka kao i svi relevantni podaci vezani za karakteristike bicikla. Klijent sedan a stacionarni bicikl koji je u zoni pokrivenoj sa više kamera. Korisnik tada snima vožnju bicikla u različitim pozicijama i lako poredi biomehaničke različitosti I uticaje vožnje na ispitanikovu posturu. Dodacima je moguće pratiti kretanje uglova kolena, skočnog zgloba, kao i pomeranje kukova.

Rezultati

Korisnik je u mogućnosti da dobje podatke uglova kao I da poredi sinhronizovane snimke iz različitih perspektiva. U mogućnosti je da posmatra 6 snimaka simultano i odredi optimalnu poziciju sedenja za biciklistu. Slike I rezultati se mogu lagano prikazati na izveštaju koji se može štampati ili poslati na mail klijenta,

Primena:

 • Pozicija sedenja
 • Analiza performansi
 • Biciklistički timovi
 • Istraživanja i razvoj