TEMPLO Ергономске Анализе

Ергономска анализа је процена положаја тела испитаника у његовом радном простору како би се утврдило да ли ће осетити проблеме након дуготрајног периода седења.

Шта су Темпло Ергономске Анализе?

Ергономска анализа је процена положаја тела испитаника у његовом радном простору како би се утврдило да ли ће осетити проблеме након дуготрајног периода седења.

Предности

  • одредјене ергономске смернице су одредјене
  • аутоматски извештаји и скорови
  • специфични протоколи
  • сирови подаци за даље анализе
  • компарације са идеалним ергономским положајем тела

Протокол

Стручно лице пролази са испитаником низ питања везана за радне услове, дневни ритам рада и болове које осећа. Камера се поставља и снима латерални поглед у односу на седење испитаника на његовом радном месту. Стручно лице даље чекира одредјене тачке на испитаниковом телу и радном простору и софтвер аутоматски рачуна вредности које се пореде са стандардизованим вредностима.

Резултати

Аутоматски израчунати резултати укључују померање главе, угао трупа, угао лакта, угао колена и доста сирових података које стручно лице може даље да користи у свом раду. Резултати се пореде са резултатима оптималне позиције која је генерисана и такодје садржи све одговоре на питања на које је испитаник дао одговор.

Примена:

  • Ергономске анализе у компанијама
  • Корпоративно здравље