TEMPLO Golf Analiza

Golf analiza podrazumeva proces snimanje tehnike zamaha pomoću brzih kamera kako bi se poboljšala mehanika zamaha i pozicija tela golfera.

Šta je Templo Golf Analiza?

Golf analiza podrazumeva proces snimanje tehnike zamaha pomoću brzih kamera kako bi se poboljšala mehanika zamaha i pozicija tela golfera.

Prednosti

 • Upotreba više kamera
 • Velike brzina i rezolucij
 • Automatski izveštaj
 • Definisani protocol
 • Alati analize
 • Video sinhronizacija
 • Uporedjivanje 6 snimaka
 • Merenje uglova
 • Praćenje markera
 • Integrisana baza podataka
 • Precizan pregled biomehanike zamaha

Poboljšanja

 • Merenje pritiska
 • Kamere visoke rezolucije
 • EMG
 • Platforme sile
 • Dodatne kamere
 • Retroreflektivni marker
 • LED osvetljenje

Protokol

Golf treneri vrlo lako mogu da prilagode njihove specifične potrebe sa planom treninga. Treneri lako mogu uporedjivati tehnike zamaha svojih studenata sa tehnikom profesionalnih golfera ili drugih studenata.

Rezultati

Glavni cilj jeste analiziranje snimka dobijenog brzim kamerama i analiza snimka frame-by-frame sa specifičnim alatima. Isečci snimka sa grafičkim elementima kao I pisani komentari mogu se izložiti kroz izveštaj koji se automatski formira.

Primena:

 • Golf treneri
 • Golf klubovi
 • Golf timovi
 • Profesionalni sportisti