TEMPLO Клинична Анализа Кретања

Клинаичка анализа кретања је коришћење разних типова анализа заједно специфичним протоколом који анализира абнормалности и процењује проблеме у кретању пацијената.

Шта је Темпло Клинична Анализа Кретања?

Клинаичка анализа кретања је коришћење разних типова анализа заједно специфичним протоколом који анализира абнормалности и процењује проблеме у кретању пацијената.

Предности

 • Интегрисана база испитаника
 • Прилагодљиви протоколи
 • Протоколи са медицинском терминологијом
 • Аутоматски извештаји и документација пацијента
 • Дефинисане кретње
 • Употреба већег броја камера
 • Праћење маркера
 • Видео синхронизација

Побољшања

 • ЕМГ инеграција
 • Мерење силе
 • Мерење притиска
 • Додавање камера
 • Камере високе резолуције
 • Најсавременији софтвер
 • ЛЕД расвета

Протокол

Испитаник се убацује у ТЕМПЛО базу података са свим релевантним подацима и медицинском документацијом. Следеће је прикупљање историје случаја, релевантне информације које стручно лице прикупља везано за кретање пацијента, повреде пацијента, операције и предходно дијагностикована стања. Након тога статичка анализа у свим равнима се примењује на пацијенту и низ снимања које се спроводе на тредмил траци или на стази која је предвидјена за кретање. Перспектива снимања зависи од селектованих шема снимања, али стандарно се снимају кукови, доњи део ледја и цело тело. Следећи корак јесте дефинисање протокола и одредјивање на који начин синхронизовати снимке и углове које желимо да измеримо. Маркирање је такодје доступно и пружа нам информације целог циклуса кретања.

Резултати

Аутоматски извештај пружа егзактне податке који подржавају подршку стручним лицима и пацијенту. Орјентисани око фазе кретања подржану од стране Ј. Перрy-а извештај укључује мапирање временско-просторних и кинематичких података.

Резултати анализа, укључујући и углове колена, податке кретања, кинематичке податке, дефиницје циклуса кретања могу се убацити на извештај који омогућава и поредјење анализа и на тај начин омогућава стручњацима праћење напретка пацијентовог здравља

Примена:

 • Физикална терапија
 • Рехабилитација
 • Ортопедија
 • Педијатрија
 • Неурологија