TEMPLO Klinična Analiza Kretanja

Klinaička analiza kretanja je korišćenje raznih tipova analiza zajedno specifičnim protokolom koji analizira abnormalnosti i procenjuje probleme u kretanju pacijenata.

Šta je Templo Klinična Analiza Kretanja?

Klinaička analiza kretanja je korišćenje raznih tipova analiza zajedno specifičnim protokolom koji analizira abnormalnosti i procenjuje probleme u kretanju pacijenata.

Prednosti

 • Integrisana baza ispitanika
 • Prilagodljivi protokoli
 • Protokoli sa medicinskom terminologijom
 • Automatski izveštaji i dokumentacija pacijenta
 • Definisane kretnje
 • Upotreba većeg broja kamera
 • Praćenje markera
 • Video sinhronizacija

Poboljšanja

 • EMG inegracija
 • Merenje sile
 • Merenje pritiska
 • Dodavanje kamera
 • Kamere visoke rezolucije
 • Najsavremeniji softver
 • LED rasveta

Protokol

Ispitanik se ubacuje u TEMPLO bazu podataka sa svim relevantnim podacima i medicinskom dokumentacijom. Sledeće je prikupljanje istorije slučaja, relevantne informacije koje stručno lice prikuplja vezano za kretanje pacijenta, povrede pacijenta, operacije i predhodno dijagnostikovana stanja. Nakon toga statička analiza u svim ravnima se primenjuje na pacijentu i niz snimanja koje se sprovode na tredmil traci ili na stazi koja je predvidjena za kretanje. Perspektiva snimanja zavisi od selektovanih šema snimanja, ali standarno se snimaju kukovi, donji deo ledja i celo telo. Sledeći korak jeste definisanje protokola i odredjivanje na koji način sinhronizovati snimke i uglove koje želimo da izmerimo. Markiranje je takodje dostupno i pruža nam informacije celog ciklusa kretanja.

Rezultati

Automatski izveštaj pruža egzaktne podatke koji podržavaju podršku stručnim licima i pacijentu. Orjentisani oko faze kretanja podržanu od strane J. Perry-a izveštaj uključuje mapiranje vremensko-prostornih i kinematičkih podataka.

Rezultati analiza, uključujući i uglove kolena, podatke kretanja, kinematičke podatke, definicje ciklusa kretanja mogu se ubaciti na izveštaj koji omogućava i poredjenje analiza i na taj način omogućava stručnjacima praćenje napretka pacijentovog zdravlja

Primena:

 • Fizikalna terapija
 • Rehabilitacija
 • Ortopedija
 • Pedijatrija
 • Neurologija