TEMPLO Спортске Анализе

Кроз коришћење више синхронизованих слика и алата анализе, тренери и спортисти су у могућности да открију критичне слабости форме кретања и коригују технику на време како би превентивно деловали на очување здравља спортисте.

Шта су Темпло Спортске Анализе?

ТЕМПЛО Спортске анализе подразумевају евалуацију специфичних спортских кретњи. Кроз коришћење више синхронизованих слика и алата анализе, тренери и спортисти су у могућности да открију критичне слабости форме кретања и коригују технику на време како би превентивно деловали на очување здравља спортисте.

Предности

 • могућност снимања великих брзина
 • примена специфичне спортске терминологије
 • употреба аналогно-дигиталних уредјаја
 • прецизна временска платформ
 • интегрисана база података
 • подржан већи број камера
 • прилагодљиви протоколи
 • дефинисани извештаји

Побољшања

 • додавање камера
 • повећавање резолуција
 • ЕМГ
 • платформ силе
 • акцелератори, гониометри, прекидачи стопала
 • дистрибуција притиска
 • подводне камере
 • Пан-Тилт-зоом држачи камера

Протокол

Радни процтор је постављен у центру зоне снимања из различитих перспектива, али га примарно дефинише корисник. Спортисти изводе своје кретње у дефинисаном простору док корисник дефинише кључне тачке кроз добијене снимке фреме-бy-фраме. Мерење углова и калибрисаног простора је могуће урадити одмах након анализа. Додатни алати као што су видео преклапања и стробоскоп се могу користити за симултано поредјење различитих покушаја или посматрање кретања у једној слици.

Резултати

Након анализе корисник може користити стандардне извештаје, или сам направити изглед извештаја у зависности од специфичних потреба. Напомене се лако додају као И исечци снимака где су урадјена мерења углова И други графички елементи креирани од корисника.

Примена:

 • Истраживања
 • Едукација
 • Анализа перформанси
 • Процена тренинга
 • Професионални спорт