TEMPLO Спринт Старт Анализа

Спринт Старт анализа представља циљано коришћење савременог софтвера и две платформ силе које су уградјене у стартном блоку за брзу анализу старта у спринтерским дисциплинама.

Шта је Темпло Спринт Старт Анализа?

Спринт Старт анализа представља циљано коришћење савременог софтвера и две платформ силе које су уградјене у стартном блоку за брзу анализу старта у спринтерским дисциплинама.

Предности

 • Интегрисан “аутоматски старт” са акустичним сигналом
 • Брзо и лако руковање са опремом (прилагодјавање угла и дистанце стартног блока)
 • Резултати доступни одмах (дијаграми и параметри)
 • Видљива информација времена – тренинг сyстем
 • Брза компарација са референтном базом података (цео опсег од 100м спринта за мушкарце И жене)
 • Препоруке за тренинг
 • Лонгитудинално праћење
 • Извоз података

Побољшања

Додатне интеграције:

 • додавање нових камера
 • ЕМГ
 • Мерни сyстем са светлосним баријерама
 • Опто Гаит сyстем (временски и просторни параметри)

Протокол

Протокол Спринт Старт система:

 • Мануелно сигнализирање система акустичним старт сигналом “гет сет” за тренинг времена реакције или аутоматско сигнализирање старт сигналом “гет сет”, када је старт пиштољ у употреби.
 • Синхронизовано снимање времена и силе
 • Временски флексибилне анализе за време тренинга или касније
 • Директно поредјење резултата са референтним базама
 • Базе података са свим референтним нивоима, чак и професионалних атлетичара
 • Дискусија и препоруке засноване на индивидуалним резултатима у извештају са нумеричким, графичким и спидер графиконима

Резултати

Стандардни ТЕМПЛО извештај садржи следеће резултате:

 • Базичне информације: време трчања и главне карактеристике стартног блока
 • За детаљну анализу спринт старт система:синхронизовани подаци силе и временских података
 • Временски подаци: време реакције, време огуривања од блока, 5м/10м пролазно време
 • Подаци силе: максимум силе у предњем и задњем блоку, хоризонтални правац старта
 • Центар масе убрзања на стартном блоку, нормализована просечна снага на стартном блоку
 • Нумерички подаци, графички приказ и спидер графикони за бољу визуализацију
 • Секвенце слика које приказују стартне фазе

Примена:

 • Анализа перформанси
 • Процена тренинга
 • Истраживања
 • Атлетске дисциплине
 • Професионални спортисти