TEMPLO Sprint Start Analiza

Sprint Start analiza predstavlja ciljano korišćenje savremenog softvera i dve platform sile koje su ugradjene u startnom bloku za brzu analizu starta u sprinterskim disciplinama.

Šta je Templo Sprint Start Analiza?

Sprint Start analiza predstavlja ciljano korišćenje savremenog softvera i dve platform sile koje su ugradjene u startnom bloku za brzu analizu starta u sprinterskim disciplinama.

Prednosti

 • Integrisan “automatski start” sa akustičnim signalom
 • Brzo i lako rukovanje sa opremom (prilagodjavanje ugla i distance startnog bloka)
 • Rezultati dostupni odmah (dijagrami i parametri)
 • Vidljiva informacija vremena – trening system
 • Brza komparacija sa referentnom bazom podataka (ceo opseg od 100m sprinta za muškarce I žene)
 • Preporuke za trening
 • Longitudinalno praćenje
 • Izvoz podataka

Poboljšanja

Dodatne integracije:

 • dodavanje novih kamera
 • EMG
 • Merni system sa svetlosnim barijerama
 • Opto Gait system (vremenski i prostorni parametri)

Protokol

Protokol Sprint Start sistema:

 • Manuelno signaliziranje sistema akustičnim start signalom “get set” za trening vremena reakcije ili automatsko signaliziranje start signalom “get set”, kada je start pištolj u upotrebi.
 • Sinhronizovano snimanje vremena i sile
 • Vremenski fleksibilne analize za vreme treninga ili kasnije
 • Direktno poredjenje rezultata sa referentnim bazama
 • Baze podataka sa svim referentnim nivoima, čak i profesionalnih atletičara
 • Diskusija i preporuke zasnovane na individualnim rezultatima u izveštaju sa numeričkim, grafičkim i spider grafikonima

Rezultati

Standardni TEMPLO izveštaj sadrži sledeće rezultate:

 • Bazične informacije: vreme trčanja i glavne karakteristike startnog bloka
 • Za detaljnu analizu sprint start sistema:sinhronizovani podaci sile i vremenskih podataka
 • Vremenski podaci: vreme reakcije, vreme ogurivanja od bloka, 5m/10m prolazno vreme
 • Podaci sile: maksimum sile u prednjem i zadnjem bloku, horizontalni pravac starta
 • Centar mase ubrzanja na startnom bloku, normalizovana prosečna snaga na startnom bloku
 • Numerički podaci, grafički prikaz i spider grafikoni za bolju vizualizaciju
 • Sekvence slika koje prikazuju startne faze

Primena:

 • Analiza performansi
 • Procena treninga
 • Istraživanja
 • Atletske discipline
 • Profesionalni sportisti