ANALIZA TRČANJA

Zašto je analiza trčanja važna?

Uzmite u obzir veličinu sile koju vršite na zglobove tokom trčanja i da takvih koraka načinite dva miliona godišnje ako trčite 30km nedeljno. Morate priznati da je to veliki stres koji vaše telo, odnosno stopalo treba da izdrži.

Analizom je potrebno utvrditi koji mišići donjih ekstremiteta su pod prekomernim opterećenjem, a koje bi trebalo novom šemom pokreta rasteretiti?

Imati idealnu patiku za trčanje svakako se čini važnim, međutim, postoje mnogi drugi važni faktori koji su deo protokola analize trčanja, a koje nije moguće dobiti golim okom ili običnim kamerama prilikom analize trčanja na treningu.

Postoji dovoljno dokaza koji sugerišu da nisu sva „pronatirana stopala“ „loša“ i da zahtevaju korekciju. U analizi trčanja važno je uzeti u obzir i druge parametre trčanja, kao što su visina kolena, položaj stopala u odnosu na koleno u sagitalnoj ravni pri inicijalnom kontaktu i tokom celog ciklusa trkačkog koraka; zamah i položaj ruke; držanje kuka, položaj I kretanje karlice …

Šta podrazumeva Kompjuterizovana Analiza trčanja?

  • Dužinu i brzinu koraka
  • Uporedna vremena opterećenja i položaji stopala tokom različitih faza ciklusa trkačkog koraka
  • Ugao pokreta oko stopala, skočnog zgloba, kolena i kuka u različitim fazama ciklusa trčanja

Postoje i drugi klinički testovi obuhvaćeni prethodnim protokolima koje obavljamo radi dijagnoze tipa stopala i stepena korekcije koja može biti potrebna, a koja sve skupa čini kompletnu sliku na osnovu koje se kreiraju program vežbanja, tretmani, ulošci za obuću.

ANALIZA TRČANJA

Procenjujemo i merimo stepen rotacije oko skočnog zgloba, kolena i kuka u različitim fazama trčanja.

Konkretno, kao deo procene trčanja, merimo stepen dorzifleksije i plantarne fleksije, inverzije i everzije; fleksije i ekstenzije kolena; abdukcije i addukcije i fleksije i ekstenzije kuka, od kontakta stopalima preko različitih značajnih tačaka ciklusa, trkačkog koraka.

Tagged with:

110 thoughts on “ANALIZA TRČANJA”

Comments are closed.

%d bloggers like this: