Ortopedski ulošci za tinejdžere TINDŽI

Ortopedski ulošci za tinejdžere TINDŽI su ulošci za obuću omogućavaju pravilan hod i čine podsticaj pravilnom držanju tela.

Tinejdžeri trebaju najveću podršku. Sa aspekta podsticaja pravilnog telesnog rasta i razvoja u vidu optimalnog stimulusa za razvoj snage mišića.

Stopala predstavljaju osnovu, bazu stabilnosti i dobrog držanja tela.

Ako je ta baza poljuljana, narušena ne može biti ni dobrog držanja tela niti pravilnog kretanja od kog opet zavisi pravilnost telesnog razvoja.

„Tindži“ ulošci za obuću školarca pružaju podršku na pravi način. Stimuliše mišiće koji su inaktivni, pasivni, samim tim oslabeli, a relaksiraju prenapregnute, preopterećene mišiće. Zapravo stvaraju balans u snazi i tonusu svih mišića oko skočnog zgloba, pružajući stabilan oslonac, za držanje svih gornjih segmenata tela.

This slideshow requires JavaScript.

Karakteristika pubertetskog uzrasta je nagli telesni rast i razvoj. U poslednje vreme hipokinezija ili Ne kretanje i odsustvo mišićnih naprezanja dovode do toga da su adolescenti u većini slučajeva sa velikim brojem mišićnih slabosti, mišićnih disbalansa i sa brojnim posturalnim poremećajima. Iz iskustva u našem svakodnevnom radu sa decom poslednjih godina uviđamo i zaključujemo da čak i oni adolescenti koji su u sportskim klubovima i bave se sportom od 3 do 6 puta nedeljno su fizički i mišićno veoma slabi i velika većina njih je sa visokim rizikom od povređivanja naročito skočnog zgloba i kolena. Što je najgore i veoma zabrinjavajuće sve češće srećemo adolescente sa već operisanim prednjim ukrštenim ligamentima kolena. A roditelji upisuju decu na sport kako bi im deca bila zdravija, a ona već sa 15, 16 postaju poluinvalidi sa ograničenom sposobnosti.

Verovatno se pitate kako je to moguće?! Jednostavo, današnji adolescenti sportisti jedino se kreću na svom sportskom času u klubu u kom treniraju. A tuse malo rade vežbe za pravilnu tehniku osnovnih kretnji(trčanja i skokova) i veoma malo se rade vežbe za povećanje fleksibilnosti, elastičnosti, punog obima pokreta, vežbe snage i vežbe koje bi trebale da kompenzuju trenažna preopterećenja, vežbe koje bi trebale da podstaknu oporavak prenapregnute muskulature, a jačanje onih mišića koji treningom nisu bili aktivni.

Obzirom da kosti prve rastu, da bi mišići ispratili razvoj, potrebno je kretanje i optimalno mišićno naprezanje. Sa zdravstvenog aspekta tinejdžeri nužno trebaju kretanje u vidu hodanja, pešačenja ali i trčanja umerenog intenziteta. Ali ukoliko nemaju dobru funkciju stopala i skočnog zgloba to neće biti dovoljno da se uspostavi pravilno držanje tela i pravilan telesni razvoj.

Ortopedski ulošci za tinejdžere

„Tindži“ vrši stimulaciju mišišića kad god je naš školarac na nogama, čineći balans u snazi i tonusu mišića stopala i potkolenice. To omogućava stabilnu osnovu za dobro držanje i funkciju kolena, karlice i čitavog tela. Ukoliko hoda i kreće se činiće to na pravi način, a samim tim i podjednako će se razvijati snaga svih mišića odgovornih kako za kretanje tako i za dobro držanje tela.

“Zdrav i Prav” ortopedski ulošci za stopala “TINDŽI” su veoma važni za adolescente koji se bave sporotom ali i onima koji se sportom ne bave, a žele da se više kreću, da promene životni stil i unaprede svoj kvalitet života. Pomažu im da se tokom aktivnosti bolje i lakše kreću, da se manje umaraju, a ono što je za roditelje najvažnije da višestruko smanje rizik od povreda.

Tagged with:
%d bloggers like this: