Veličina uložaka

Uložak za obuću se finalno obrađuje po obući koju nameravate najčešće da nosite u narednom periodu.

Veličina zavisi od obuće koju ste doneli na finalnu obradu. A vi svakako treba da prebacujete uložak iz obuće u obuću koju nosite. Suština je da uložak savršeno prijanja u obući koju najčešće nosite i da oblik druge obuće koju nameravate da nosite sa uloškom bude bar približan kako bi uložak stao u obuću.

Pored dužine stopala za uložak je važna i visina ili dubina unutrašnjeg prostora obuće.

Skrenuli bi vam pažnju da je dubina obuće različita.

Nekada se može desiti da je obuća koju nameravate da nosite plitka i da nema dovoljno prostora za uložak. Ali opet mi možemo da napravimo uložak i za plitku obuću.

Finalna obrada je najbolje da bude po patici i obući sličnog komfora.

Kao što je i najbolje da takvu obuću najčešće nosite. Ali mi radimo uloške i za kopačke za fudbal ili elegantnu cipelu koji pripadaju plićoj obući.

Što češće nosite uložak to bolje!

Tagged with:
%d bloggers like this: