STATUS VAŠEG STOPALA

Definisanje statusa stopala.

Protokol za izradu senzo-motoričkog uloška za obuću.

  • Analiza distribucije opterećenja tokom stajanja na senzornoj ploči u trajanju od 30 sekundi.
  • Gejt analiza. Biomehanička analiza hoda uz merenje distribucije opterećenja.
  • Testovi snage mišića stopala i potkolenice, pokretljivosti skočnog zgloba.
  • Oblik držanja nogu. Pratimo odnose osa nogu u stajanju i hodanju.
  • Utvrđivanje položaja karlice, lopatica i ramenog pojasa. Tonus mišića leđa.
  • Skeniranje stopala.

„FootPlate Pro” – BAROPODOMETRIJA

“FootPlate Pro” – koristimo najnoviju tehnologiju sa naprednim sistemom za merenje distribucije opterećenja na stopalima dok stojimo ili hodamo, merimo plantarni pritisak.

“FootPlate Pro” sistem vrši precizna merenja plantarnog pritiska, što omogućava preciznu analizu pokreta I funkciju stopala tokom stajanja i hodanja. Kombinacija hardvera i softverskog rešenja bez premca je u današnjem polju dinamičkih merenja pritiska. Nijedan drugi sistem ne kombinuje gustinu senzora od 4 senzora po kvadratnom cm sa brzinama merenja i do 200Hz.

Merenja velike brzine i velike rezolucije su moguća zahvaljajući bosebnom kvalitetu i broju senzora i omogućavaju detaljan uvid na raspodelu pritiska i kretanje stopala. Pokret se može reprodukovati kadar po kadar, omogućavajući nam da uvidimo i najmanje abnormalnosti i asimetrična kretanja tokom kontakta stopala sa tlom.

STATUS-VAŠEG-STOPALA-2
Placing reflective marking balls for posture analysis

“FootPlate Pro” vrši merenje plantarnog pritiska brzinom od 200Hz koristeći 4096 senzora, a ova velika brzina skeniranja znači da možemo da snimimo sve detalje distribucije opterećenja. Brze promene pritiska ne mogu se zabeležiti pri nižim brzinama skeniranja, što znači da je naš sistem u stanju da pruži mnogo detaljnije i tačnije podatke.

Softver naše napredne ploče “FootPlate Pro” nudi platformu za vršenje statičkih i dinamičkih analiza, prikazujući 3D vizualizacije, generišući silu i grafikone opterećenja i upoređujući između različitih merenja istog ili različitih pacijenata.

Tagged with:
%d bloggers like this: