ZDRAV I PRAV tehnologija

„Zdrav i Prav“ UVEK teži unapređenju i inovacijama.

Prvi smo u Beoradu i regionu (od 2011) koji posedujemo svoju biomehaničku i sportsku laboratoriju za funkciju stopala, ortotiku i razvoj ortotskih pomagala i upotrebu nove tehnologije u te svrhe.

Neki još uvek koriste kalup za livenje kao proces takozvane personalizacije potpore na osnovu koje se vrši izrada.

„Zdrav i Prav“ je prvi koji koristi najsavremeniju dijagnostiku, tehnologiju, proces, uz jedinstven i sveobuhvatan protokol merenja kako bi na pravi način našim „Zdrav i Prav“ ulošcima za obuću vršili aktivaciju mišića stopala i potkolenice.

Velika količina podataka koja se dobija pregledom i jedinstvenim protokolom pomoću ekskluzivnog softvera se koristi za modeliranje i kreiranje personalizovanog uloška. Oni se zatim konvertuju u jedinstven model i šalju na izradu. Svi personalizovani ulošci izrađuju se od najboljih, vrhunskih materijala uvezenih iz Nemačke, a finalna konačna izrada od strane naših najboljih stručnjaka. Vreme isporuke bez obzira na veoma složen proces izrade je maksimalnih 7 dana.

Naša filozofija je da Vam pružimo kvalitetan životni stil negom i brigom za Vaša stopala.

Tagged with:
%d bloggers like this: