Garancija kvaliteta

Sistem u kreiranju i izradi uložaka sami po sebi garantuju uspeh.

Procedure od anamneze i dijagnostike preko izrade personalnih senzo-motoričkih uložaka, uz programiran sistem vežbi i uz kontinuiranu kontrolu i evaluaciju. Dijagnostičke procedure daju merljive rezultate koje je moguće pratiti kroz vreme. U skladu sa novonastalim situacijama i promenama preduzimamo nove potrebne korake. Na video-skeneru za stopala imamo mogućnost da testiramo i proveravamo projekte uloška za obuću uživo, vršeći potrebne korekcije dok ne dođemo do pravog, konačnog rešenja, nakon čega pristupamo izradi.

Taj postupak nam, možemo slobodno reći, otklanja mogućnost pojave greški. Nakon tri meseca od početka nošenja naših uložaka bivate pozivani na besplatnu kontrolu funkcije uloška. Time utvrđujemo da li uložak radi ono što je postavljeno kao cilj nakon inicijalnih merenja i utvrđivanja statusa i potreba Vaši stopala.

Nekada je slučaj da je do konačnog rešenja potrebno proći kroz više različitih faza. To zavisi od složenosti problema kojih imate sa vašim kretanjem i stopalima. 

U svakoj od tih faza evaluacijom prethodnog tretmana dolazimo da rešenja za narednu fazu, koje opet kontrolnim merenjima proveravamo.

Međutim najčešće je slučaj da se radi o izradi uloška za obuću koji pokriva najznačajnije i gotove sve potrebe Vaših stopala.

Sama tehnologija izrade senzo-motoričkih uložaka pruža mogućnost personalizacije uložaka u skladu sa ličnim karakteristikama ili novonastalim promenama.

U izradi uloška za obuću koriste se materijali razločitih tvrdoća i uticija koji odgovaraju zahtevima svakog tipa i problema sa stopalima.

Tagged with:
%d bloggers like this: