Svodovi stopala

Važno je shvatiti: Šta čini svodove i zašto su oni važni?

Razlikujemo dva uzdužna svoda stopala (unutrašnji i spoljni) i dva poprečna (prednji i zadnji). Za dečija stopala i našu priču značajni su unutrašnji uzdužni i prednji poprečni svod. Svodove stopala čine zapravo mišići stopala i potkolenice svojim tonusom!

Koštano-zglobni sistem stvara potporu i on je nepromenljiv i genetski određen.  do trenutka nastanka patologije koja se retko dešava u dečijem periodu i nije predmet rasprave.. Ako se desi predstavlja posebnu problematiku. 

Tako da jedino o čemu treba da razmišljamo je ono na šta možemo da utičemo, a kod dečijih stopala su mišići, balans i razvoj centra za ravnotežu.

Mišići su ti koji formiraju svodove stopala i može se reći da je njihova visina uslovljena optimalnim mišićnim tonusom i snagom mišića, a uz to je i genetski je određena, što znači da je visina svoda stopala indivdualna. Razvoj mišića spontano se odvija ukoliko je optimalno zastupljena faza puzanja i bude pravovremeno prohodavanje.

Svakako je potrebno da detetu stvaramo uslove da se svakodnevno slobodno kreće u odgovarajućoj obući (ili bos) barem dva sata tokom dana kako bi se omogućio normalan mišićni razvoj.

Svodovi stopala počinju da se formiraju od treće godine života ali se ne mogu uočiti na futprintu ili otisku tabana ili  otisku tabana na fotoskeneru zbog masnog jastučeta na tabanima deteta sve do 5 godine.

Oni se u ovom periodu uočavaju jedino na senzornoj ploči – ploči pritiska koja meri distribuciju opterećenja u svakoj tački tabana.

Kod dece je sporan tzv. „valgus pete“ koji uzrokuje i „valgus“ u zglobovima kolena i unutrašnju rotaciju u zglobovima kuka. To zapravo predstavlja oborenu petu (petnu kost) na unutra uz pojavu „H“ držanja nogu. U tom slučaju je veći pritisak na unutrašnjoj strani tabana. Takav položaj nogu u određenoj meri je normalan i može se tolerisati kod dece do četvrte godine. Tokom četvrte godine i kasnije potrebno je da se „valgus“ pete i kolena (tzv.“H“ noge) postepeno gubi. U šestoj godini je moguće očekivati svodove stopala, a najkasnije do 8 kako bi probleme izbegli.

Kako se dete razvija kroz svakodnevno kretanje i igru, mišići jačaju držanje  peta i držanje nogu bi trebali da se polako ispravljaju uz spoljašnju rotaciju u zglobu kuka.

Pritisak na tabanima se postepeno prebacuje na spoljni rub, a svodovi stopala usled snage i tonusa mišića poprimaju svoj oblik.

Oslonac na tabanu je zapravu najviše izražen u tri tačke: 1-sredina peta; 2- ispod palca na prednjem delu tabana (tzv.glava prve metatarzalne kosti) i 3 – ispod malog prsta (glava pete metatarzalne kosti)

Da zaključimo svodove stopala stvaraju mišići svojim tonusom i trebalo bi da ih možemo uočavati oko 6 godine, a ispravljanje držanja nogu od četvrte godine kako bi uzdužne ose petne kosti i kolena bile normalne do 6 godine.

Svodovi stopala ukazuju na optimalnu snagu mišića stopala i potkolenice, nogu i krarličnog pojasa i nije ispravno niti moguće drugačije ih posmatrati.

%d bloggers like this: